Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest jedną z dwóch polskich uczelni, której naukowcy będą prowadzić badania w ramach sieci OPTICON-RadioNet Pilot – powstałej po połączeniu sieci koordynujących współpracę dwóch różnego rodzaju instrumentów – w zakresie widzialnym (OPTICON) i radiowym (RadioNet).

Europejski grant posłuży eksploracji kosmosu

Połączona sieć skupia europejskich astronomów prowadzących badania w dwóch wymienionych wcześniej zakresach widma elektromagnetycznego. Współpracę między różnymi grupami astronomów zostanie zacieśniona dzięki grantowi z programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 w wysokości 15 mln euro.

Jak czytamy na stronie toruńskiej uczelni, „w ramach przedsięwzięcia wypracowane zostaną standardy obserwacji nieba i analizy danych zarówno dla teleskopów optycznych, jak i radioteleskopów, zaś europejscy astronomowie uzyskają łatwiejszy do nich dostęp, np. do optycznego 11-metrowego teleskopu w Południowej Afryce czy 100-metrowego radioteleskopu w Bonn”.

Całodobowa obserwacja nieba z udziałem toruńskich naukowców

Oprócz UMK w sieci ORP znajdzie się także Uniwersytet Warszawski. Na toruńskiej uczelni badania będą prowadzone przy użyciu instrumentów z Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach w zakresie radiowym i widzialnym, w tym dzięki pracy z największym polskim radioteleskopem o średnicy 32 m. Do pomiarów w zakresie widzialnym używany będzie największy w Polsce teleskop optyczny o średnicy głównego zwierciadła 90 cm. Ten i inne teleskopy rozmieszczone w wielu krajach na całym świecie będą dostarczać dane m. in. na temat gwiazd zmiennych, supernowych, zjawisk tymczasowych itp. Użycie obydwu typów instrumentów, radiowych i optycznych, pozwoli na monitoring całego nieba przez całą dobę, także w przypadku złej pogody panującej nad niektórymi obserwatoriami.

Pracę toruńskich naukowców koordynować będzie dr hab. prof UMK Agnieszka Słowikowska.

Projektem będzie kierować francuski Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Uniwersytet z Cambridge oraz Instytut Radioastronomii im. Maxa Plancka z Niemiec. O dużym zasięgu działań świadczy współpraca w ramach projektu 37 instytucji naukowych z 15 krajów europejskich, Australii i Republiki Południowej Afryki.

[Źródło: umk.pl]