Trwająca od ponad roku pandemia koronawirusa i trudna sytuacja ekonomiczna wymusiła na uczelni oszczędności.

Jak dowiedzieliśmy się, jeszcze nieoficjalnie, największa toruńska uczelnia planuje w przyszłym roku akademickim, a konkretnie semestrze zimowym, nie wypłacać stypendiów naukowych. Stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych mają być wypłacone w porównywalnej do tegorocznej kwocie. Nie wiadomo z kolei, co ze stypendiami za osiągnięcia sportowe.

W kuluarach zasłyszeliśmy, że osiąganie dobrych wyników egzaminów oraz zaliczeń zostało przez zdalną formę zajęć znacznie ułatwione, co ma być jednym z usprawiedliwień chwilowej likwidacji stypendiów rektorskich w Toruniu. Wyników osiąganych w semestrach pandemicznych nie można traktować na równi z wynikami osiąganymi przez studentów, gdy nauczanie odbywało się głównie w formach stacjonarnych. Nie oznacza to jednak odzyskiwania przez uczelnię dotychczas przelanych na konta studentów środków pieniężnych z tytułu stypendium rektorskiego.

Ponadto, koszty utrzymania części studentów znacząco spadły z uwagi na to, że przebywają oni w domach rodzinnych, nie musząc tym samym opłacać wynajmu mieszkania lub pokoju.

By zrównoważyć nastroje dotyczące tych niepopularnych decyzji a także sprawić by studentom jednak chciało się uczyć, każda uzyskana ocena „5” na zaliczeniu ćwiczeń/konwersatorium/laboratorium/egzaminu ma być honorowana dopłatą w wysokości 50 zł do stypendiów rektorskich wypłacanych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Projekty te mają zostać opublikowane w najbliższym zarządzeniu Rektora i Kanclerza UMK sygnowanym numerem 52.

[Tekst powstał z okazji Prima Aprillis]