Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK otrzymał wyróżnienie za projekt „IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia”. WNEiZ w ten sposób znalazło się wśród 21 jednostek z całego świata.

The Association to Advance Collegiate Schools of Business działa od 1917 r. i jest obecnie największą na świecie siecią szkół edukacji biznesowej. Akredytowanych przy niej jest ponad 800 szkół. Konkurs AACSB pod nazwą „Innovations That Inspire” odbył się już po raz czwarty. Szkoły biznesowe z całego świata zgłosiły do niego w tej edycji 85 projektów. Łącznie w ciągu czterech edycji konkursu uhonorowano ponad 100 innowacji z obszarów edukacji, badań, zaangażowania społeczności lub działań informacyjnych i przywództwa.

Projekt IMPULS 50+ „ma na celu poprawę skuteczności działania publicznych służb zatrudnienia w zakresie zwiększania zatrudnialności bezrobotnych” powyżej 50. roku życia. przez opracowanie nowych, skutecznych środków wspomagających rynek pracy z uwzględnieniem polskich uwarunkowań.