Radca prawny Toruń specjalizuje się w kompleksowych usługach prawnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, czy karnego. Dzięki szerokiej wiedzy i specjalizacji prawników, do radcy prawnego w Toruniu może zwrócić się niemal z każdym problemem. Przedstawiamy kilka rodzajów spraw, z jakimi może pomóc kancelaria prawna Toruń.

Prawo rodzinne

Prawnik Toruń specjalizuje się w gałęzi prawa rodzinnego, które obejmuje szeroko rozumiane regulowanie stosunków prawnych między członkami rodziny. Do najpowszechniejszych spraw należą:

  •  małżeństwa – radca prawny Toruń udzieli wszelkich porad związanych z zawieraniem i rozwiązaniem małżeństwa, pomoże w rozwiązywaniu konfliktów, a także wyjaśni prawa i obowiązki należące do małżonków.
  •  rozwody – usługi prawnicze powszechnie wykorzystywane są w sprawach związanych z rozwodami. Prawnik może udzielić rad odnośnie do warunków składania wniosku o rozwód, a także z ustaleniem alimentów, czy opieką nad dziećmi.
  •  alimenty – prawnik w Toruniu doradzi również w kwestiach związanych z ustaleniem alimentów dla dzieci bądź współmałżonka.
  •  opieka nad dziećmi – w zakresie tej kwestii, doradztwo prawne polega na wspieraniu w określeniu praw i obowiązków rodziców wobec dzieci, a także na udzielaniu pomocy przy przyznawaniu opieki oraz regulacji kontaktów z dziećmi.

To tylko kilka kwestii, którym zajmuje się radca prawny Toruń w zakresie prawa rodzinnego. Należą do niego także sprawy dotyczące adopcji, ochrony rodziny czy ewidencji stanu cywilnego.

Sprawy komornicze

Prawnik Toruń pomaga także w sprawach komorniczych. Do jego działań należy ocena dokumentów i umów związanych z egzekucją komorniczą, takich jak wezwania do zapłaty, postanowienia sądowe czy spłaty długów. Dzięki temu będzie w stanie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości lub naruszenie praw klienta.

Radca prawny Toruń podpowie także, jakie kroki podjąć w celu zabezpieczenia majątku. Będzie również podejmował działania mające na celu uniknięcie lub zatrzymanie egzekucji komorniczej, np. poprzez negocjacje z wierzycielem. Jeśli jednak wystąpi taka potrzeba – będzie reprezentował klienta przed sądem, broniąc jego interesów.

Pomoc radcy prawnego w sprawach komorniczych zwykle jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta i ma na celu ochronę jego praw, a także minimalizację negatywnych skutków związanych z egzekucją komorniczą.

Podział majątku wspólnego

Pomoc radcy prawnego Toruń w kwestiach podziału majątku wspólnego obejmuje doradztwo i wsparcie w procesie rozdzielenia majątku między małżonków w przypadku rozwodu lub separacji. Wtedy prawnik może:

  •  przedstawić klientowi jego prawa i obowiązki związane z podziałem majątku wspólnego zgodnie z obowiązującym prawem rodzinnym,
  •  pomóc w identyfikacji oraz wycenie wszystkich aktywów i pasywów wspólnych, uwzględniając z tym zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, konta bankowe, inwestycje, długi, a także inne elementy majątku, 
  •  przygotować niezbędne dokumenty do formalnego zgłoszenia podziału majątku i złożenia ich w odpowiednich instytucjach lub sądzie,
  •  reprezentować klienta w negocjacjach z drugim małżonkiem lub jego prawnikiem w celu osiągnięcia porozumienia co do podziału majątku, 
  •  prowadzić klienta przez proces sądowy i reprezentować go przed sądem, w przypadku braku porozumienia i starać się osiągnąć sprawiedliwe i korzystne rozstrzygnięcie,
  •  uprzedzić klienta przed ewentualnymi trudnościami i konsekwencjami związanymi z podziałem majątku, aby pomóc mu podejmować świadome decyzje.

Pomoc radcy prawnego w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego ma na celu zapewnienie klientowi optymalnego rozwiązania zgodnie z obowiązującym prawem. Prawnik będzie miał także na celu minimalizację ryzyka sporów i konfliktów między stronami.

[Artykuł sponsorowany]