Miejski Zakład Komunikacji w najnowszym komunikacie poinformował o zmianach, które nastąpią od 1 sierpnia. Zmiany dotkną w sumie czterech linii autobusowych, dwie z nich znikną, na jednej redukcji ulegną kursy, a jedna zostanie wydłużona. Wszystko to jest efektem pandemii.

Fatalne wieści dla mieszkańców Wrzosów, Skarpy i lewobrzeża

Kryzys związany z pandemią koronawirusa dotknął także komunikację miejską w Toruniu. MZK ze względu na spadek wpływów zmuszone zostało do poważnych zmian. Zawieszone zostaną kursy dwóch linii nr 18 i 22, trasa pierwszej wiedzie z Portu Drzewnego na Wrzosy I. Druga zaś łączyła Skarpę, z Dworcem Głównym. W uznaniu miejskiej spółki utrzymanie obu tych linii jest nierentowne.

Ograniczeniu ulegną kursy linii nr 13, jadącej z ulicy Odrodzenia na ulicę Gliniecką (Rudak). Osoby podróżujące do Portu Drzewnego w obliczu zawieszania kursów „osiemnastki” nie powinny być specjalnie stratne. Bowiem wydłużona właśnie w tym kierunku zostanie trasa linii nr 40.

Motywacja MZK do zmian

Zmiany będą polegać na zmniejszeniu oferty przewozowej w sposób jak najmniej wpływający na komfort podróży. Będą one obejmować linie komunikacyjne, z których korzysta mała liczba pasażerów i istnieją możliwości korzystania z połączeń alternatywnych. Ograniczenie liczby kursów ma charakter dostosowania podaży do występującego zapotrzebowania. Oszczędności z tego tytułu pomniejszą straty z opłat za przejazdy komunikacja miejską i zostaną przeznaczone na zadania skierowane na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. – informuje w swoim komunikacie MZK.