W wieku 77 lat zmarł wybitny znawca prawa karnego, były prorektor, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz poseł na Sejm RP VI kadencji – prof. Marian Filar.

Marian Filar urodził się 6 października 1942 roku w Krośnie, gdzie ukończył tamtejsze Liceum Ogólnokształcące, a następnie Pomaturalne Technikum Górnicze w Krakowie, pracując w kopalniach węgla kamiennego. W 1967 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UMK, z którym związał całą swoją karierę zawodową, odbył także aplikację sądową. Doktorat uzyskał w roku 1972, habilitację w 1977, a tytuł profesora w 1988 r. W latach 1987-1990 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a w latach 1990-1993 prorektorem UMK do spraw studenckich.

Profesor Filar specjalizował się w prawie karnym oraz polityce kryminalnej. Był autorem niezwykle cenionych komentarzy do Kodeksu Karnego, ponad 180 prac m.in. z zakresu prawa medycznego i przestępstw na tle seksualnym oraz podręczników akademickich. Był również współautorem wielu zmian w polskim prawie karnym. W latach 1997-2000 był wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu. Od początku lat 90-tych angażował się w działalność polityczną jako działacz i członek władz krajowych Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności. W latach 2007-2011 był posłem na Sejm RP z listy „Lewica i Demokraci”. W 2006 roku kandydował nawet w wyborach na prezydenta Torunia. Był prezesem Towarzystwa Miłośników Torunia, a mieszkańcy naszego miasta cenili go jako błyskotliwego felietonistę lokalnej prasy. Odchodząc na emeryturę otrzymał tytuł Honorowego Profesora UMK, zaś Toruń uhonorował go „Katarzynką” w Piernikowej Alei Gwiazd.