Dla przyszłych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, zarówno tegorocznych maturzystów, jak i osób, które rozpoczną nowy kierunek progi punktowe z poprzednich lat są na przełomie czerwca i lipca ważną informacją.

Poniżej podajemy wykaz kierunków, na które nie zakwalifikowano wszystkich kandydatów. Obok nazwy kierunku podano próg punktowy oraz pozycję na liście ostatniej zakwalifikowanej osoby.

Wyniki I tury rekrutacji 2015/2016:

Administracja (s1) – 54,50 – 280 ;
Bezpieczeństwo narodowe (s1) – 21,50 – 121
Bezpieczeństwo wewnętrzne (s1) – 33,25 – 227
Biologia sądowa (s1) – 71,60 – 121;
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1) – 35,25 – 196
Filologia angielska (s1) – 73,00 – 114
Filologia, sp. japonistyka (s1) – 70,55 – 72
Filologia, sp.lingwistyka stosowana (s1) -język francuski z językiem hiszpańskim – 66,50-51;
Filologia, sp.lingwistyka stosowana (s1) -język włoski z językiem hiszpańskim – 67,00 – 60
Finanse i rachunkowość (s1) – 51,40 – 386
Informatyka (s1) – studia inżynierskie – 40,00 -132
Komunikacja i psychologia w biznesie (s1) – 60,30 – 115
Pedagogika (s1) – 43,70 – 206
Prawo (sj) – 68,90 – 869

Wyniki II tury:

Biologia sądowa (s1) –   66,0 – 160
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1) – zakwalifikowano wszystkich kandydatów
Filologia angielska (s1) – 65,2 – 195
Filologia, sp. lingwistyka stosowana (s1) – język francuski z językiem hiszpańskim – 62,1-74
Filologia, sp. lingwistyka stosowana (s1) – język włoski z językiem hiszpańskim – 59,2 -83
Prawo (sj) – 63,9 – 1042

Oto pełna lista kierunków, z której można się dowiedzieć o wymogach rekrutacyjnych, w tym przede wszystkim wynikach maturalnych, które są wymagane do dostania się na konkretny kierunek w roku akademickim 2016/2017.

Tutaj znajdują się progi punktowe z rekrutacji 2013/2014

a tutaj z 2014/2015.

[Fot. Michał Machel]