Podczas rekrutacji na toruńskim kampusie Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na rok akademicki 2013/2014 na 21 kierunkach obowiązywały progi punktowe.

Obok kierunku podane zostały progi punktowe na poszczególne kierunki w I, II i III turze rekrutacji.

Administracja – 61,4; 55,2; 52,8

Automatyka i robotyka (studia inżynierskie) – 56; wszyscy kandydaci

Bezpieczeństwo wewnętrzne – 43,75; 41,75; 40,25

Biotechnologia – 32,4; wszyscy kandydaci

Chemia kosmetyczna – 40; wszyscy kandydaci

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 48,5; 39,75; 37,75

Ekonomia – 56,8; wszyscy kandydaci

Japonistyka – 81,53; 77,6; 76,07

Lingwistyka stosowana, j. francuski z j. hiszpańskim – 63,6; 52,7; 45,7

Lingwistyka stosowana, j. włoski z j. hiszpańskim – 70,5; 63; 61

Filologia angielska – 69,9; 65,3; 63,2

Filologia włoska – 30,2; wszyscy kandydaci

Finanse i rachunkowość – 70,5; 66,2; 65,8

Informatyka (studia licencjackie) – 40; 31,8; 30

Informatyka (studia inżynierskie) – 51,8; 39,2; 36,4

Kognitywistyka – 24,4; wszyscy kandydaci

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki – 79,4; 76,7

Pedagogika – 42,05; 37,75; 35,35

Pedagogika specjalna – 39,8; wszyscy kandydaci

Prawo – 83,7; 81,3; 80,4

Wojskoznawstwo – 25; 24,5.

Na pozostałych uruchomionych kierunkach przyjęto wszystkich kandydatów.

Tutaj jest dostępna pełna oferta kierunkowa UMK na rok akademicki 2016/2017.

Tutaj zobaczysz progi punktowe z roku akademickiego 2014/2015

a tutaj z 2015/2016.

[Fot. Angelika Plich]