28 lutego na ulicę Wiązową wkroczy firma budowlana, która zajmie się przebudową drogi położonej blisko słynnego wiązu.

O drzewo cztery lata temu mieszkańcy stoczyli batalię, protestując przeciwko jego usunięciu z listy pomników przyrody. Teraz wykonawcy przebudowy ulicy Wiązowej uwzględnią usytuowanie wiązu podczas robót. Drzewo zostało zabezpieczone, by nie ucierpiało podczas prowadzonych prac drogowych. To właśnie z uwagi na wiąz oraz z powodu chęci poprawy czytelności układu drogowego w tym miejscu ulica zostanie odsunięta w kierunku pobliskich garaży.

Efekty przebudowy

Po przebudowie nawierzchnia ulicy na całym odcinku będzie asfaltowa. Dotychczasowa składała się z części asfaltowej i składającej się z płyt żelbetowych. Po obu stronach ulicy Wiązowej pojawią się także chodniki z kostki betonowej. Oprócz tego koło ulicy pojawią się ławki. W ramach zadania realizowanego przez Miasto Toruń pojawić ma się przy ulicy także zieleń a oświetlenie zostanie przebudowane. Wzdłuż ulicy zostanie zbudowanych 20 miejsc parkingowych.

Przebudowa dotyczyć będzie odcinka od ul. Podgórnej do ul. Głowackiego.

Wykonawcą inwestycji o wartości 737 tys. zł jest toruńska firma Bruksystem. Przewidywany termin realizacji inwestycji to koniec lipca 2019 r.

[źródło: torun.pl]