Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika podał dziś kwoty stypendiów wypłacanych w tym roku na toruńskiej uczelni. Zapowiedział też na swoim profilu na Facebooku, że progi do stypendium rektorskiego ogłoszone zostaną do końca przyszłego tygodnia, a więc nie później niż 25 listopada.

Kwoty stypendiów wzrosły w porównaniu z wysokością środków wypłacanych w tamtym roku, co możecie sprawdzić w naszym tekście na ten temat.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne w zależności od uzyskiwanego dochodu przypadającego na jedną osobę wynosić będzie:

  • od 0 do 399,99 zł – 900 zł
  • od 400 do 699,99 zł – 700 zł
  • od 700 do 1000 zł – 500 zł

Stypendium przysługuje na czas 9 miesięcy. Oprócz tego możliwe jest uzyskanie dodatku mieszkaniowego przysługującego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż akademik. Jego kwota to 200 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest zależna od stopnia niepełnosprawności i wynosi dla osób niepełnosprawnych w stopniu:

  • lekkim – 400 zł,
  • umiarkowanym – 500 zł,
  • znacznym – 800 zł.

Stypendium rektora za uzyskane wyniki sportowe

Stypendium rektorskie dla studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki sportowe wynosić będzie:

  • I stopień – 650 zł
  • II stopień – 500 zł
  • III stopień – 400 zł.

Stypendium rektora za wyniki w nauce

Kwota stypendium rektora w roku akademickim 2018/2019 to 1 000 zł (dla osób, którzy przekroczą wyższy próg punktowy) i 800 zł (niższy próg). Wysokość stypendium rektorskiego dla laureatów i finalistów olimpiad wynosić będzie 1 000 zł.

W naszym tekście sprawdzicie wysokość progów do stypendium rektorskiego, które obowiązywały rok temu.