Nabór rekrutacyjny na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wciąż trwa. Komisja rekrutacyjna UMK opublikowała 22 lipca progi punktowe dla ponad 30 kierunków studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów magisterskich.

Progi punktowe na UMK w II turze rekrutacji 2022/2023

Obok nazwy kierunku podane zostały rodzaj studiów i próg kwalifikacji.

Architektura wnętrz (s1) 70,85
Astronomia (s1) 65,8
Automatyka i robotyka (s1) 40,6
Biologia sądowa (s1) 53,8
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1) 51
Filologia angielska (s1) 82
Filologia romańska (s1) 40
Filologia włoska (s1) 59,9
Finanse i rachunkowość (s1) 64,4
Grafika (sj) 82,4
Historia sztuki (s1) 58
Informatyka (s1) 72,1
Informatyka stosowana (s1, studia inżynierskie) 60,9
Informatyka, studia inżynierskie (s1) 65
Japonistyka (s1) 87,63
Komunikacja i psychologia w biznesie (s1) 69
Kulturoznawstwo (s1) – Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim) 61,5
Kulturoznawstwo (s1) – Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim) 75,5
Lingwistyka praktyczna i copywriting (s1) 67,2
Lingwistyka stosowana (s1) – język francuski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim 68,1
Lingwistyka stosowana (s1) – język włoski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim 70,8
Logistyka (s1) 66
Malarstwo (sj) 66,61
Medioznawstwo (s1) 25,5
Pedagogika (s1) 49,6
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (sj) 46,4
Pedagogika specjalna (sj) 44,9
Prawo (sj) 62,5
Psychologia (sj) 67
Socjologia (s1) 57,5
Weterynaria (sj) 54,52
Zarządzanie (s1) 58,4

Tu znajdziecie wyniki I tury rekrutacji na UMK.

W tym miejscu z kolei znajdziecie wyniki rekrutacji na toruńskiej uczelni w poprzednich latach (na dole linkowanego artykułu).

Ponadto, na weterynarii (sj) próg punktowy wpisania na listę rezerwową wynosi 46,06

Na pozostałych kierunkach do przyjęcia zakwalifikowano wszystkie osoby, spełniające warunki kwalifikacji i posiadające zaksięgowaną opłatę rekrutacyjną.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia powinny w terminie do 26 lipca dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej komplet dokumentów. Ich niedostarczenie w tym terminie będzie oznaczało rezygnację ze studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dotyczy to także osób wpisanych na listę rezerwową na kierunku weterynaria.