Uczelniana Komisja Rekrutacyjna opublikowała progi punktowe tegorocznej rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich.

Poniżej lista kierunków, na które nie kwalifikowano wszystkich kandydatów (kierunek, liczba kwalifikacji, próg punktowy):

Archeologia (s1)    40    44
Architektura informacji (s1)    62    42
Architektura wnętrz (s1)    22    74,3
Astronomia (s1)    20    65,8
Automatyka i robotyka (s1)    70    51,1
Biologia sądowa (s1)    68    64,4
Biotechnologia (s1)    70    58,6
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1)    59    55,5
Ekonomia (s1)    179    52
Filologia angielska (s1)    57    84,4
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s1)    12    48
Filologia romańska (s1)    45    48,8
Filologia włoska (s1)    40    59,2
Finanse i rachunkowość (s1)    180    69,8
Fizyka (s1)    20    42
Grafika (sj)    26    81,8
Historia sztuki (s1)    30    64
Informatyka (s1)    30    75,5
Informatyka stosowana (s1, studia inżynierskie)    63    63
Informatyka, studia inżynierskie (s1)    87    71,2
Japonistyka (s1)    35    87,23
Kognitywistyka (s1)    80    53,6
Komunikacja i psychologia w biznesie (s1)    70    67,5
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj)    32    85
Kulturoznawstwo (s1) – Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim)    22    69,5
Kulturoznawstwo (s1) – Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim)    21    78
Lingwistyka praktyczna i copywriting (s1)    62    65,6
Lingwistyka stosowana (s1) – język francuski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim    35    67,3
Lingwistyka stosowana (s1) – język rosyjski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim    25    63,3
Lingwistyka stosowana (s1) – język włoski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim    34    70,7
Logistyka (s1)    69    66,6
Matematyka (s1)    60    42
Medioznawstwo (s1)    60    34,5
Ochrona dóbr kultury (s1)    25    48
Pedagogika (s1)    90    44,8
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (sj)    54    55
Pedagogika specjalna (sj)    35    53,8
Prawo (sj)    430    62
Psychologia (sj)    95    66,8
Socjologia (s1)    59    78,5
Sport i wellness (s1)    70    36,5
Sztuka mediów i edukacja wizualna (s1)    26    81,56
Weterynaria (sj)    79    57,81
Zarządzanie (s1)    180    53,6

Lista rezerwowa na kierunek Weterynaria (sj) – próg wpisania na listę rezerwową wynosi 49,82

Na pozostałych kierunkach zakwalifikowano wszystkich kandydatów.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani lub wpisani na listę rezerwową muszą dostarczyć komplet dokumentów w terminie 14-19 lipca.

Progi punktowe UMK z lat ubiegłych

[źródło: UMK]