Samorząd Studencki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ogłosił stawki stypendiów obowiązujące w roku akademickim 2021/2022.

Stawki stypendiów na UMK 2021/2022

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne wyniesie 1100 zł dla osób, w których gospodarstwie domowym w przeliczeniu na osobę będzie mieścił się w przedziale 0 – 1051,70 zł. Dla osób, dla których dojazd z miejsca zamieszkania utrudniłby lub uniemożliwił studiowanie (a więc np. mieszkańców akademika) stawka (tzw. w zwiększonej wysokości) ta dla identycznego przedziału dotyczącego dochodu wynosi 1285 zł. Stypendia socjalne są przyznawane na 5 miesięcy. Na semestr letni przyznawane są one w odrębnej decyzji.

Stypendium sportowe

Stypendium rektora w kategorii stypendium sportowe wyniosą 450 zł (dla osób, których wyniki sportowe pozwolą na otrzymanie przez komisję stypendialną od 2 do 8 punktów) oraz 700 zł (10-15 pkt).

Stypendium dla najlepszych maturzystów w roku akademickim 2021/2022 wyniesie 1 000 zł.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawnościWysokość stypendium (zł)
Znaczny900
Umiarkowany700
Lekki500

Stypendium rektora

Z kolei stypendium rektora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2020/2021 wyniesie 1 150 zł.

Tak prezentowały się progi punktowe do stypendium rektorskiego w ubiegłym roku tj. 2020/2021.

[Źródło: samorzad.umk.pl]