Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy złożyli wnioski o przyznanie im jednego ze stypendiów (zwłaszcza rektorskiego) muszą uzbroić się w cierpliwość. Wczoraj Samorządu Studencki uczelni podał kwoty stypendiów jakie będą mogli otrzymać.

Ogłoszono kwoty stypendiów socjalnego, dla osób niepełnosprawnych i chyba najbardziej wyczekiwanego, rektorskiego. To, jak wyglądały te kwoty w roku akademickiego 2018/2019 sprawdzicie w naszym zeszłorocznym tekście.

Stypendium socjalne

Nowością jest przyznanie stypendium socjalnego na podstawie oddzielnych decyzji na okres semestru zimowego i semestru letniego. Pierwsze z nich będzie przyznawane przez maksymalnie okres 5 miesięcy. W semestrze letnim świadczenie będzie wypłacane przez 4 miesiące.

Wysokość stypendium socjalnego w obecnie trwającym semestrze zimowym będzie wynosić 750 zł w przypadku osób, w których rodzinach dochód na osobę wynosi do maksymalnie 528 zł. Gdy dochód ten mieści się w przedziale 528,01 zł – 1051,70 kwota stypendium wyniesie 450 zł. Kwota tzw. dodatku mieszkaniowego wyniesie 100 zł.

Przypomnijmy, że w poprzednim roku akademickim obowiązywały 3 przedziały dochodowe.

Stypendium rektora

Dla stypendium rektora ustalono jedną kwotę. Studenci, których osiągnięcia naukowe i uzyskana średnia ocen zostaną ocenione najwyżej otrzymają 900 zł miesięcznie.

Kwotę taką otrzymają również studenci pierwszego roku, którzy są w myśl art. 91 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym „1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, 2)medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie”.

Progi punktowe uprawniające do uzyskania stypendium nie zostały jeszcze ogłoszone. Zobaczcie, jakie progi punktowe dla poszczególnych kierunków obowiązywały rok temu: https://spodkopca.pl/stypendium-rektora-umk-20182019-progi-punktowe/.

Stypendium sportowe

Dla studentów, którzy udokumentują najlepsze na uczelni osiągnięcia sportowe otrzymają w zależności od liczby zgromadzonych punktów w postępowaniu stypendialnym:

2 – 5 pkt – 350 zł;

6 – 9 pkt – 400 zł;

10 – 15 pkt – 600 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Kwoty stypendium dla osób niepełnosprawnych uzależnione są od stopnia niepełnosprawności:

lekki – 400 zł;

umiarkowany – 500 zł;

znaczny – 800 zł.