Samorząd Studencki UMK ogłosił wysokości stypendiów: socjalnego, rektorskiego dla najlepszych studentów, sportowego i specjalnego dla niepełnosprawnych.

Tak prezentują się progi dochodowe dla stypendium socjalnego :

0 – 99,99- 680 zł
100 – 199,99- 630 zł
200 – 299,99- 580 zł
300 – 399,99- 530 zł
400 – 499,99- 480zł
500 – 599,99- 430zł
600 – 699,99- 380zł
700 – 799,99- 330zł
800 – 900- 280zł
900 – 1000- 230zł

Dodatkowo stypendium socjalne może ulec zwiększeniu z tytułu otrzymania dodatku mieszkaniowego o kwotę 200 zł.

Wszystkie kwoty stypendiów socjalnego zostały zwiększone w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów to: 800 zł i 600 zł. Otrzyma je 10% najlepszych studentów danego kierunku tzn. połowa studentów z owych 10% otrzyma 800 zł, a druga połowa 600 zł. To o 50 zł więcej niż w roku 2015.

Wedle zapowiedzi Samorządu Studenckiego UMK progi punktowe dla stypendium rektorskiego mają zostać ogłoszone do końca października.

Wysokości stypendium sportowego to:

1) 600 zł

2) 400 zł

3) 350 zł

Wysokości Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych:

1) znaczny stopień niepełnosprawności – 700 zł
2) umiarkowany stopień niepełnosprawności – 400 zł
3) lekki stopień niepełnosprawności – 300 zł

Kwoty stypendium specjalnego zostały zwiększone o 100 zł dla znacznego stopnia niepełnosprawności i o 50 zł dla pozostałych dwóch stopni niepełnosprawności.

Oto jak prezentowały się dokładnie wysokości stypendiów w 2015 roku. :https://spodkopca.pl/stypendia-w-tym-roku-beda-wyzsze/.

Jeśli jesteście ciekawi progów punktowych do stypendium rektora, możecie je sprawdzić tu: https://spodkopca.pl/znamy-juz-progi-do-stypendium-rektorskiego/.