Długo wyczekiwany moment przez wielu maturzystów nadszedł. Po godzinie 14:00 opublikowane zostały wyniki i rekrutacyjne progi punktowe UMK 2019 dla kampusu toruńskiego.

Próg punktowy dla kierunków, na które nie zakwalifikowano wszystkich kandydatów

Administracja (s1) 36,4 / 233
Automatyka i robotyka (s1) – studia inżynierskie 43 / 131
Bezpieczeństwo wewnętrzne (s1) 34 / 137
Biologia sądowa (s1) 78 / 104
Biotechnologia (s1) 58,4 / 103
Chemia kosmetyczna (s1) 21,6 / 105
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1) 46,5 / 112
Ekonomia (s1) 54,4 / 254
Filologia angielska (s1) 77,15 / 83
Filologia włoska (s1) 54 / 57
Finanse i rachunkowość (s1) 67,2 / 243
Grafika (sj) 79,2 / 26
Informatyka (s1) 53,6 / 114
Informatyka (s1) – studia inżynierskie 50 / 175
Informatyka stosowana (s1) – studia inżynierskie 43,7 / 156
Japonistyka (s1) 83,78 / 55
Komunikacja i psychologia w biznesie (s1) 62,1 / 104
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj) 70,9 / 32
Kulturoznawstwo (s1), sp. Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim) 48 / 41
Kulturoznawstwo (s1), sp. Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim) 71,5 / 36
Lingwistyka stosowana (s1) – język francuski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim 46,5 / 95
Lingwistyka stosowana (s1) – język rosyjski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim 60 / 33
Lingwistyka stosowana (s1) – język włoski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim 57,5 / 84
Logistyka (s1) 69,2 / 91
Pedagogika (s1) 32,4 / 186
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (sj) 44,8 / 78
Pedagogika specjalna (sj) 55,1 / 44
Prawo (sj) 60,1 / 377
Psychologia (sj) 56,5 / 112
Sport i wellness (s1) 37,6 / 94
Stosunki międzynarodowe (s1) 35,5 / 85
Weterynaria (sj) 57,34 / 84
Zarządzanie (s1) 52 / 284

Na pozostałe kierunki zakwalifikowano do przyjęcia wszystkie osoby.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia muszą złożyć komplet dokumentów w terminie od 17 do 22 lipca 2019 r., co jest warunkiem przyjęcia na studia.

Kierunki nieuruchomione

Filologia polska jako obca (s1)
Studia miejskie (s1)
Tourism Management (s1)

Kandydatów zapisanych na nieuruchomione kierunki uczelnia prosi o kontakt z Komisją Rekrutacyjną (rekrutacja@umk.pl).

Dodatkowy nabór

Nabór na chemię – studia w języku angielskim oraz filologię klasyczną i studia śródziemnomorskie został przedłużony do września.

Wyniki rekrutacji z lat ubiegłych

Poniżej znajdziecie wyniki rekrutacji z ostatnich 5 lat: