Bożonarodzeniowe życzenia obecnie padają na każdym rogu ale także zalewają internet. Specjalnie dla Was postanowiliśmy zestawić życzenia od najważniejszych osób w grodzie Kopernika.

Prezydent Torunia – Michał Zaleski

Polskie Wigilie oraz Boże Narodzenie przynoszą pokój, jednoczą wszystkich i są mocniejsze niż odosobnienie, jakiego obecnie doświadczamy.

Niech przeżycie tego świątecznego czasu na nowo zjednoczy nasze rodziny, nakłania nas do chętnego wspierania innych i spieszenia z pomocą każdemu potrzebującemu człowiekowi.

Radosnych świąt Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Nowego Roku 2021!

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki i Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Elżbieta Piniewska

Boże Narodzenie w naszej polskiej tradycji to czas nadziei, który przynosi pojednanie i przebaczenie. Kiedy „kruszyna chleba”, jaką dzielimy się z bliskimi jest prawdziwym darem Bożej Miłości i wiary w człowieka.

Symbolicznie łamiąc się opłatkiem życzymy Mieszkańcom regionu i naszym Gościom radosnych i zdrowych świąt w gronie najbliższych. Niech puste miejsce będzie w tym roku wyrazem naszej szczególnej pamięci o tych, którzy spędzają świąteczny czas samotnie, w szpitalach, zakładach opieki z dala od rodzin.

Biskup Toruński –  Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel

Drodzy diecezjanie!

W tym roku Boże Narodzenie przeżywamy w bardzo trudnym czasie, ponieważ dotykają nas konsekwencje epidemii koronawirusa oraz towarzyszą niepokoje społeczne. Obserwujemy ponadto przewartościowanie moralne, zwłaszcza w umysłach i sercach młodych ludzi, co budzi uzasadniony niepokój. Tym bardziej potrzeba naszej żarliwej modlitwy i odwagi w wyznawaniu wiary. W tym kontekście Boże Narodzenie to doświadczenie prawdy o tym, że Bóg jest blisko każdego człowieka i przychodzi nam z pomocą w codziennych trudnościach. W Kościele tę prawdę przeżywamy szczególnie w czasie Mszy św., podczas której możemy umocnić się słowem Bożym, przyjąć Jezusa Eucharystycznego oraz trwać wspólnie na modlitwie.

Bóg wkroczył w historię, wybierając ludzką rodzinę. Od tamtego czasu każda rodzina zyskała szczególne znaczenie, a święta Bożego Narodzenia kojarzą się z ciepłem ogniska domowego. W tym roku nie możemy spotkać się w szerokim kręgu rodzinnym, ale nie zapominajmy o naszych krewnych, znajomych i samotnych. Mamy dziś sporo udogodnień, które pozwalają pokonać ograniczenia oraz rozmawiać ze sobą i wzajemnie się wspierać. Dołóżmy starań, aby w czasie tych świąt nikt nie czuł się opuszczony i zapomniany.

Papież Franciszek w liście apostolskim Patris corde, wydanym 8 grudnia 2020 r. z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego, przypomniał poświęcenie wielu osób, które troszczą się o nasze zdrowie i życie. Napisał również, że wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieka codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, mają wyjątkowy udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności. W tę wdzięczność wpisuje się również nasza Diecezja Toruńska. Dziękuję duszpasterzom, osobom konsekrowanym oraz świeckim, którzy w ostatnim trudnym roku, a szczególnie podczas tegorocznego adwentu i w czasie Bożego Narodzenia, swoim życiem wskazali na Boga. Dziękuję zaangażowanym w troskę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Wszystkim wiernym dziękuję za ich wytrwałość w wierze, obronę wartości, trwanie przy Bogu i troskę o Kościół.

Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem odnowy i umocnienia wiary, wzajemnej życzliwości i nadziei, która pozwala pokonać lęk oraz z optymizmem patrzeć w przyszłość. Zaprośmy Jezusa Chrystusa do naszych domów i Jemu powierzmy nasze plany, troski, niepokoje, kłótnie, spory oraz prośmy o pomoc w życzliwym spojrzeniu na innych.

Poszukującym oraz wątpiącym, szczególnie osobom młodym, które dokonują ważnych wyborów życiowych, życzę, aby Boże Dziecię przyniosło pomoc oraz światło wiary.
Wszystkim przekazuję szczere życzenia radosnych, pełnych wiary i miłości oraz wolnych od trosk doczesnych świąt Bożego Narodzenia. Przekazuję również najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju i zdrowia na nadchodzący rok 2021

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. dr hab. Andrzej Sokala

Szanowni Państwo,

Studenci, Doktoranci i Pracownicy Uniwersytetu,

dobiega końca rok 2020. Rok pełen zdarzeń, których nikt z nas nie przewidział, nowych wyzwań, obaw o zdrowie i przyszłość. Ale także rok pokory i refleksji.  Ten rok uświadomił nam wagę prostych wartości i elementarnych praw, które traktowaliśmy jako oczywiste i niezbywalne. Pokazał nam także, jak silni potrafimy być w obliczu wspólnego zagrożenia, jak umiemy mobilizować się do pomocy innym, do koniecznej zmiany naszych przyzwyczajeń, do nauki życia od nowa. Był sprawdzianem naszych, często ukrytych do tej pory, umiejętności. To wszystko pozwala mieć nadzieję, że te trudne doświadczenia wzmocnią nas, że będziemy potrafili uważniej przyglądać się sobie, naszym bliskim i współpracownikom, że z troską i powagą przyjrzymy się naszej współczesności.

Drodzy Państwo,

proszę, by przyjęli Państwo moje najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego 2021 Roku. Niech Święta będą czasem ukojenia i nadziei, niech Nowy Rok pozwoli nam wszystkim w zdrowiu powrócić do pracy i nauki opartych na bezpośrednich kontaktach, do spotkań z przyjaciółmi, do swobodnego wypoczynku. Niech Nowy Rok przyniesie codzienną normalność, za którą tak tęsknimy.