Od początku roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika działa nowy kierunek – psychologia. Jego studenci właśnie doczekali się swojego koła naukowego.

6 marca swoją działalność oficjalnie rozpoczęło Studenckie Koło Naukowe Psychologii Animus. Spotkania koła będą odbywać się w poniedziałki o godzinie 18:15 w Harmonijce. Gościć będą na nich naukowcy prowadzący zajęcia na UMK, ale również psychologowie z innych uczelni. Pomysłodawcom koła zależy na tym, by jego członkowie mogli zapoznać się z różnymi działami psychologii, również tymi, których studenci nie omawiali jeszcze na zajęciach. Spotkania będą miały formę ciekawych wykładów. Członkowie koła posłuchają m.in. o mechanizmach władzy czy psychologii miejsca. Założyciele koła planują również przeprowadzenie warsztatów na temat właściwej pomocy osobom niepełnosprawnym. Opiekunką koła jest Pani dr Małgorzata Gut, która tak wypowiada się o pomyśle założenia koła:

Bardzo mnie cieszy taka inicjatywa, bo to oznacza, że studenci psychologii nie chcą poprzestawać wyłącznie na zdobywaniu wiedzy na zajęciach, że chcą rozwijać swoje zainteresowania czy umiejętności. Zawsze popieram tego typu działania.

Zastanawiacie się, jakie korzyści może przynieść działalność w kole naukowym? – Jego spotkania będą okazją do poszerzania wiedzy z zakresu różnych dziedzin psychologii, ale też do dyskusji naukowych, na które czasem niestety nie ma czasu podczas zajęć – stwierdza dr Gut. Ale to nie wszystko. Działalność w kole to też możliwość włączenia się w projekty naukowe realizowane na UMK czy w ośrodkach współpracujących z psychologami z naszego uniwersytetu oraz w działalność społeczną. Studenci będą mogli również nauczyć się prezentować interesujące ich zagadnienia czy wyniki własnych badań, aby potem przedstawiać je np. na studenckich konferencjach naukowych.

Dr Gut zainaugurowała działalność koła, wygłaszając wykład o badaniach mózgowego podłoża umiejętności matematycznych. Tematyką tą zajmuje się w swoich projektach, do których już aktywnie włączyli się niektórzy studenci. Członkowie koła w jego szeregi zapraszają nie tylko studentów psychologii, lecz także innych kierunków.