30 kwietnia wybrane zostały nowe władze rektorskie. Prof. Andrzej Sokalski nowy rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wybrał współpracowników, którzy będą mu pomagali w zażądaniu UMK.

Do nowej kadry, która rozpocznie swoją pracę od nowego roku akademickiego należeć będą:

  1. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prorektor ds. Collegium Medicum. Kierownik Katedry Geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Od 2012 roku jest dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK.
  2. dr hab. Wojciech Wysota, prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. Profesor w Katedrze Geologii i Hydrogeologii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Od 2016 pełni funkcję prorektora UMK ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym.
  3. dr hab. Przemysław Nehring, prorektor ds. kształcenia. Profesor w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Humanistycznym. Od 2016 r. jest dziekanem Wydziału Humanistycznego (do 2019 r. jako Wydział Filologiczny).
  4. dr hab. Beata Przyborowska, prorektor ds. studenckich. Profesor w Katedrze Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych. Prorektor UMK ds. kształcenia od roku 2012.
  5. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, prorektor ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym. Profesor w Katedrze Mechaniki Kwantowej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Dziekanem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.