Alpinarium przy ul. Kopernika jest miejscem nieopodal którego codziennie przechodzi tysiące torunian. W tym urokliwym zakamarku położonym w centralnej części miasta dobiegła końca seria zabiegów pielęgnacyjnych.

Podlegały one na nawożeniu, spulchnianiu gleby i korowaniu. Obecnie teren jest poddany zabiegom podlewania i odchwaszczania. Młode nasadzenia w celu ochrony przed działaniem zwierząt zabezpieczono siatką.

Część z nich została posadzona w bardzo bliskim rejonie toruńskiej starówki dopiero w zeszłym roku. Nasadzono wtedy 23 drzewa, ponad 4 tys. krzewów i bylin a także 2,5 tys. innych roślin. Wtedy też zostały wyremontowane schody i alejki. Oprócz tego zainstalowano oświetlenie, nowe ławki, kosze na śmieci oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Uroku toruńskiemu alpinarium dodają także piękny staw i punkt widokowy.

Jesienią tego roku planowane są kolejne nasadzenia wzbogacające jeszcze bardziej zieleń w tym pięknym, położonym w pewnym obniżeniu terenu miejscu.