Prof. dr hab. Mirosław Żelazny został zawieszony na trzy miesiące. Powodem ma być rzekomy mobbing stosowany przez naukowca.

Mirosław Żelazny na co dzień jest wykładowcą na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W nadchodzącym semestrze miał prowadzić takie zajęcia jak filozofia i psychologia egzystencjalna czy język obcy dla filozofów – język niemiecki. Jednak pewne jest, że te przedmioty zostaną poprowadzone przez inną osobę.

Jak informuje rzecznik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Marcin Czyżniewski, decyzja o zawieszeniu profesora została podjęta przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Decyzja ta związana jest ze wszczęciem postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich. Prof. dr hab. Mirosław Żelazny podejrzewany jest o mobbing. Jednak – jak mówi Marcin Czyżniewski – sprawa jest delikatna. Na razie nie może więc udzielić więcej informacji.

Profesor UMK zawieszony na trzy miesiące – są dowody?

Według Gazety Wyborczej Rektor UMK, Andrzej Tretyn, otrzymał skargę na prof. dr hab. Mirosława Żelaznego. Z racji tego, że była ona bardzo dobrze udokumentowana, Rektor podjął decyzję o zawieszeniu pracownika. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich. To on ma ustalić, czy faktycznie doszło do mobbingu na uczelni.

Co więcej wiadomo, że Rektor, Andrzej Tretyn, powoła specjalny zespół w celu zbadania tej sprawy. Dodajmy, że na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika funkcjonuje komisja Antymobbingowa.

Prof. dr hab. Mirosław Żelazny urodził się w 1954 roku. W 1977 ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej – Studia z Filozofii Niemieckiej oraz Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Kantowskiego. Jest również członkiem Rady Programowej serii filozoficznej wyd. Comer. Prowadził wykłady na uczelniach niemieckich. Na UMK pracuje od 1977 roku.

[fot. Angelika Plich]