Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu może szczycić się ostatnio wieloma sukcesami. Przyszedł czas na kolejny, który tym razem zawdzięczać możemy dwóm wydziałom. Wydział Nauk Historycznych i Wydział Sztuk Pięknych uznane zostały bowiem za jednostki szczególnie wyróżniające się w Polsce pod względem naukowym!

W tym tygodniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki parametryzacji za lata 2013-2017. UMK jest jedyną uczelnią „niemetropolitalną” spośród ośmiu, które uzyskały więcej niż jedną kategorię A+. Na czele tej grupy znalazł się Uniwersytet Warszawski. Ponadto, oprócz UMK i UW, w ósemce tej znalazły się: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechniki: Gdańska i Warszawska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czym jest parametryzacja?

Parametryzacja dokonywana jest co 4 lata. To najważniejsza ocena pozycji naukowej wydziałów i innych jednostek podstawowych na uczelniach. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, a w nim panel 180 czołowych ekspertów ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki, ocenia prawie tysiąc takich jednostek. Analizuje wtedy dokumentacje nadsyłane przez poszczególne uczelnie. W ocenie tej bierze pod uwagę takie aspekty jak: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. Ponadto przeprowadzono dodatkową ocenę jednostek, które uzyskały kategorię A, w celu wyłonienia spośród nich jednostek szczególnie wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych (kategoria A+). Aż 10 wydziałów UMK otrzymało najwyższą kategorię naukową A, w tym aż dwa kategorię A+ – czyli Wydział Nauk Historycznych i Wydział Sztuk Pięknych. Warto dodać, że w tej najwyższej kategorii znalazło się jedynie 47 wydziałów. Wyniki tegorocznej parametryzacji mają szczególne znaczenie, będą bowiem istotne w ubieganiu się szkół wyższych o statut uczelni badawczych.

Bez tytułu

Screen ze strony www.nauka.gov.pl.

Pełną listę ocenianych jednostek znajdziecie tutaj.

Źródło: www.umk.pl