Informacje o autobusach na elektronicznych tablicach oraz przebudowa przystanków MZK – takie są plany miasta.

Od 2013 roku w Toruniu działa System Informacji Pasażerskiej. Z elektronicznych tablic zlokalizowanych na przystankach pasażerowie mogą dowiedzieć się o ewentualnych opóźnieniach oraz godzinach odjazdu najbliższych tramwajów. Do 2020 roku miasto planuje włączyć do systemu również autobusy miejskie. Początkowo informacje na tablicach będą wyświetlane na przystankach autobusowych najczęściej wykorzystywanych przez pasażerów.

Co jeszcze się zmieni?

Inwestycja ma być zrealizowana w ramach projektu „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków”. Oprócz rozbudowy działającego obecnie systemu elektronicznych tablic w planach jest montaż urządzeń pokładowych w autobusach (do 157 sztuk), przebudowa dwudziestu przystanków oraz budowa dwudziestu wiat. Co więcej przystanki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dzięki rozbudowie Systemu Informacji Pasażerskiej pasażerowie będą mogli sprawdzić godzinę odjazdu najbliższego autobusu czy tramwaju nie tylko na elektronicznych tablicach, lecz także na swoich urządzeniach mobilnych. Łatwiejsze będzie również zdobycie informacji o ewentualnych problemach w ruchu.

System Informacji Pasażerskiej ułatwia poruszanie się po Toruniu. Jeśli zostaną do niego włączone również autobusy, osoby korzystające z komunikacji miejskiej szybciej dowiedzą się o ewentualnych korkach, wypadkach i opóźnieniach.

Miasto złoży aplikację o unijne środki na realizację inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w I kwartale 2018 roku. Prace budowlane będą prowadzone od końca 2018 do połowy roku 2020.

[fot. Mateusz Kosowicz]