Clinton Jones powiedział: „Nigdy nie znalazłem się w sytuacji, w której posiadanie pieniędzy pogorszyłoby ją.” Tylko skąd wziąć te pieniądze? Warto ubiegać się o stypendia na UMK!

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika możecie ubiegać się o kilka rodzajów stypendiów – stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów. Można starać się także o przyznanie zapomogi.

Stypendia na UMK – socjalne i specjalne: terminy

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi został otwarty w dniu 8 października 2018 roku. Wnioski w generatorze można składać do dnia 25 października 2018 roku (czwartek). Pamiętajcie jednak, że wygenerowanie wniosku to nie wszystko. Wydrukowane dokumenty należy złożyć w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych do dnia 25 października 2018 roku. Dodatkowo, jeśli staracie się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, musicie dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności do Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń).

Stypendium rektora dla najlepszych studentów: terminy

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów został uruchomiony w dniu 15 października 2018 roku (poniedziałek). Co ważne, wydrukowanych dokumentów nie należy przynosić do dziekanatu. Należy złożyć je w Auli UMK (ul. Gagarina 11, Toruń) w dniach: 23, 24 i 25 października 2018 roku (wtorek, środa, czwartek). Studenci studiów niestacjonarnych będą mogli złożyć wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów także 27 października 2018 (sobota) w Rektoracie UMK.

Co ze studentami wyjeżdżającymi na Erasmusa? Mogą oni przesłać skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów do dnia 25 października 2018 roku na adres oks@umk.pl. Jednak aby taki wniosek został rozpatrzony, należy wysłać jego papierowy oryginał pocztą na adres: Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. Studentów Kampusu Toruńskiego, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, pokój 408 z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż 25 października 2018 roku.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów Collegium Medicum UMK – terminy

Studenci Collegium Medicum będą mogli złożyć wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w Dziale Dydaktyki CM w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 13, w budynku A, w pokoju 14 w dniach 24, 25, 26 października 2018 roku (środa – piątek) w godz. 8.00 – 16.00 oraz 27 października 2018 roku (sobota) w godz. 10.00 – 15.00.

Stypendium dla najlepszych doktorantów: terminy

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów został uruchomiony dnia 8 października 2018 roku. Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych doktorantów na dyżurach od dnia 15 do dnia 25 października 2018 roku.

Aby uniknąć problemów i kilkukrotnych wizyt w dziekanacie, radzimy przeczytać dokładnie informacje umieszczone na stronie stypendia.umk.pl.