W rankingu portalu Wspólnota przeanalizowano zamożność jednostek samorządu terytorialnego. Toruń znalazł się w końcówce zestawienia obejmującego miasta wojewódzkie.

W rankingu uwzględniona została sytuacja finansowa gmin wiejskich, powiatów, miast na prawach powiatu oraz miast wojewódzkich z roku 2017.

W badaniu zamożności miast nie uwzględniono dotacji unijnych, odejmując od dochodów jednostek samorządowych także subwencję równoważącą tzw. janosikowe a także dodając skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Przez to zniwelowany został wpływ autonomicznych decyzji gmin w zakresie polityki fiskalnej. Drugi czynnik, podatkowy nie dotyczy województw i powiatów, ponieważ, jak zauważają autorzy rankingu „nie podejmują one żadnych decyzji odnoszących się do podatków”.

Województwo wypadło lepiej niż miasta wojewódzkie

Województwo kujawsko-pomorskie zajęło 7. miejsce, notując spadek o dwie pozycje w porównaniu z pozycją zajętą w roku 2016,  z zamożnością na poziomie 230,48 zł na osobę.

Toruń (i Bydgoszcz) na szarym końcu rankingu miast wojewódzkich

Pierwsze trzy miejsca zajęły tutaj Warszawa (7 117,67 zł), Opole (5 722,91 zł) i Wrocław (5 449,43 zł). Miasta wojewódzkie kujawsko-pomorskiego nie zajęły już tak wysokiego miejsca, jak województwo. Bydgoszcz zajęła 17. miejsce (4 186 zł per capita), a Toruń na 16. miejscu (4 222,55 zł). Taką samą pozycję Toruń zajął także w roku 2016. Gorszy okazał się jedynie Gorzów Wielkopolski. Dodajmy, że Toruń został ujęty jedynie w kategorii miast wojewódzkich, nie znajdując się w zestawieniu miast na prawach powiatu.

Najzamożniejsze miasta

Najzamożniejszymi miastami w ogóle okazały się nadmorskie miejscowości wypoczynkowe – pierwszy Dziwnów (9 511,58 zł/per capita), druga Krynica Morska (8 785,90 zł) czy trzecie Mielno (7 783,42 zł).

Nadmieńmy, że wśród gmin wiejskich zwycięzcą okazał się po raz kolejny Kleszczów, osiągając bardzo wysoki poziom zamożności – aż 38 812,06 zł.

Wśród powiatów najzamożniejszym z województwa kujawsko-pomorskiego okazał się powiat mogileński. Zajął on 7. pozycję z wynikiem 1 046,32 zł per capita. Powiat toruński zajął 242. miejsce (awans z pozycji nr 252 z 2016 r.) z wynikiem 636,39 zł per capita. Należy pamiętać, że powiaty otaczające duże miasta zajmowały stosunkowo odległe miejsca. Powiat poznański dla przykładu zajął z 559,61 zł miejsce nr 278.

Pełny ranking wraz z metodologią znajdziecie pod tym adresem.