Fundacja z Torunia zorganizowała z pozoru banalną akcję. Na tyle genialną w swej prostocie, że nikt inny w naszym mieście na nią nie wpadł.

Było to podliczenie obecności toruńskich radnych na 48 sesjach Rady Miasta Torunia. Pod uwagę wzięte zostały także te sesje, które formalnie nie doszły do skutku ze względu na brak minimalnej liczby głosujących. Jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniach z uwagi na stan zdrowia, stąd znalazł się poza listą.

Oto sam ranking:

1. M. Rzymyszkiewicz (PO) 3
2. A. Rojewski (CzG) 4
3. D. Zając (CzG) 6
3. Z. Ernest (PiS) 6
4. J. Beszczyński (CzG) 16
5. U. Polak (SLD) 18
6. J. Kowalski (PiS) 30
7. M. Jakubaszek (PiS) 35
8. W. Przybyszewski (PO) 36
9. M. Cichowicz (PO) 40
10. A. Jasiński (CzG) 41
11. M. Frąckiewicz (SLD) 44
12. J. Ząbik (CzG) 47
13. B. Jóźwiak (PO) 48
14. Ł. Walkusz (PO) 52
15. K. Buława (nz) 56
16. G. Górski (PiS) 60
17. A. Myrcha (PO) 64
18. P. Gulewski (PO) 77
19. B. Królikowska-Ziemkiewicz (PiS) 118
20. S. Kruszkowski (CzG) 132
21. P. Wiśniewski (PO) 149
22. T. Kruszyński (SLD) 154
23. K. Dowgiałło (PO) 174
R. Olszewski (CzG) – poza listą

Akcję tę wyróżniliśmy ze względu na docenienie działalności założonej w czerwcu fundacji Toruńskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Uzyskała ona 12 grudnia podmiotowość prawną i została wpisana do KRS jako jedna z nielicznych organizacji pozarządowych zajmujących się budową społeczeństwa obywatelskiego. Za cel stawia sobie umożliwienie obywatelom wywierania wpływu na politykę samorządową władz. Prościej – oznacza to zaktywizowanie mieszkańców do brania udziału we wszelkich inicjatywach obywatelskich takich jak np. monitoring władz, konsultacje społeczne czy budżet obywatelski. Innym działaniem TIO godnym wyróżnienia jest poruszanie kwestii bezrobocia wśród absolwentów toruńskich wyższych uczelni.

To dopiero początek działalności Toruńskiej Inicjatywy Obywatelskiej, ale jak widać rozwija się ona prężnie, a jej członkowie nie próżnują. Doceniamy to i liczymy na więcej!

A tutaj więcej szczegółów o TIO:

http://www.tio.org.pl/

Zalajkuj, żeby być na bieżąco!

https://www.facebook.com/TorunskaInicjatywaObywatelska