Ranking TOP 1200 Universities opracowany przez Cybernetics Lab, hiszpańską instytucję badawczą, bierze pod uwagę kryterium: Google Scholar Citations.

Chodzi dokładnie o liczbę cytowań zarejestrowanych na indywidualnych profilach Google Scholar. To narzędzie przeznaczone dla naukowców, a którego zadaniem jest automatyczny monitoring liczby cytowań własnych prac. W rankingu uwzględniono wyłącznie upublicznione profile z instytucjonalnym adresem mailowym.

Ranking objął 1 200 najlepszych uniwersytetów na świecie wg tego właśnie kryterium. Pierwsze trzy pozycje rankingu zajęły odpowiednio Harvard, Uniwersytet w Chicago i Uniwersytet Stanforda.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika zajął trzecie miejsce spośród polskich uczelni. Najczęściej cytowaną polską uczelnią okazał się Uniwersytet Warszawski (562. miejsce i 70 242 cytowania), dalej znalazła się Politechnika Warszawska (665. miejsce i 56 170 cytowań). UMK zajęło w w tym rankingu 837. miejsce z liczbą 38 908 cytowań. Za UMK znalazły się: Politechnika Poznańska (842. miejsce),  Uniwersytet Jagielloński (944. miejsce) i Uniwersytet Wrocławski (959. miejsce), Warszawski Uniwersytet Medyczny (1101. miejsce). To jedyne polskie uczelnie, które znalazły się w rankingu.

Oto pełny ranking.

[Fot. Andrzej Romański/www.umk.pl]