W ramach konkursów rocznych Prezydent Michał Zalewski podpisał umowy z organizacjami pozarządowymi. W tym roku na rzecz toruńskiego sektora NGO przeznaczono ponad 17 milionów złotych.

Finalizacja umów jest efektem corocznych konkursów o charakterze otwartym, które realizowane są na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz ustawy o sporcie.

W tym roku przeprowadzono dziesięć konkursów, w których wyłoniono łącznie 299 umów. Najwięcej z nich podpisane zostało na realizację zadań gminy dla organizacji pozarządowych (201), gdzie prym wiódł sektor zdrowotny i polityki społecznej (75) oraz kultury (53). Oprócz tego rozstrzygnięto 98 umów, podpisywanych według ustawy o sporcie. Liczba beneficjentów jest zatem mniejsza niż zeszłoroczna, która liczyła dokładnie 305 podpisanych kontraktów.

Na dotacje dla organizacji pozarządowych w tym roku przeznaczono łącznie 17 473 260 zł. W ramach tegorocznego konkursu dla NGO suma subwencji wynosi 4 714 000 zł. Ponadto w skład corocznych dofinansowań wchodzą także umowy podpisywane na wiele lat, dotacje na działanie MOPRu, czy stypendia sportowe.

Tegorocznymi sygnatariuszami umów w urzędzie miasta było 12 organizacji:

              

              

             [źródło/fot: torun.pl]