Toruń będzie jednym z dwunastu beneficjentów pilotażowego programu Ministerstwa Sportu.  W jego ramach dofinansowane zostaną budowy zadaszonych boisk lub zadaszenia nad już istniejącymi.  

Milionowa inwestycja  

19 maja 2020 roku Ministerstwo Sportu poinformowało o tym, które z projektów uzyskają dofinansowanie. Nasze miasto uzyskało to, o co wnioskowało, czyli 50% kosztów całkowitych inwestycji tj. 1 217 000 (koszt całkowity: 2 434 000 zł netto). Środki wpłyną w ramach jednej transzy w 2020 roku.  

Dzięki temu zadaszenie zyska pełnowymiarowe boisko piłkarskie znajdujące się przy ul. Przy Skarpie. Obecnie korzystają z niego piłkarki i piłkarze m.in.: Gwiazdy-Kani Toruń, MKS-u Włókniarza czy Elany Toruń. Prace powinny zakończyć się do 30 października, a od listopada do marca trafi on w ręce klubów piłkarskich. Będą one miały pierwszeństwo w użytkowaniu boiska. Po wykonaniu prac Toruń zyska pierwsze zadaszone pełnowymiarowe boisko piłkarskie, będzie ono jednym z niewielu takich w naszym województwie. 

Jak będzie wyglądało zadaszenie? 

Nad boiskiem zostanie zamontowana powłoka pneumatyczna, znana m.in. z krytych kortów tenisowych. Dla obsługi powłoki przewidziano montaż wolnostojącego urządzenia maszynowni (dwa wolnostojące piece) na olej opałowy. Powstanie także magazyn na powłokę w konstrukcji stalowej, poszycie z blachy trapezowej o wymiarach 10,00 x 10,00m. Obiekt będzie zasilany w energię elektryczną (podtrzymywanie ciśnienia, oświetlenie, wentylacja itp.) z istniejącej już infrastruktury.