Uniwersytet Mikołaja Kopernika pomaga nie tylko zdobyć wykształcenie, przydatne na dalszej ścieżce zawodowej, ale także wspiera przedsiębiorców u progu kariery. Pięć obiecujących projektów, autorstwa pracowników i studentów UMK, nagrodzono w pierwszej turze konkursu „Pomysł na własną firmę”.

Konkurs „Pomysł na własną firmę” to inicjatywa, której celem ma być rozwój przedsiębiorczości wśród społeczności uniwersyteckiej oraz wsparcie komercjalizacji badań naukowych. Adresatami konkursu są pracownicy, doktoranci i studenci UMK, którzy mają pomysł na własny biznes i planują utworzyć spółkę spin-off lub rozwinąć działalność gospodarczą.

W pierwszej turze konkursu decyzją Rektora i Rady ds. Innowacji i Wdrożeń UMK nagrodzonych zostało pięć projektów.

Dr Grzegorz Koneczniak z Katedry Filologii Angielskiej UMK otrzymał stypendium w wysokości 7500 zł na rozwinięcie działalności spółki spin-off w zakresie edytorstwa tekstów anglojęzycznych.

Dr hab. Rafał Moczkodan z Instytutu Literatury Polskiej UMK i Tomasz Jankowski z Biura Karier UMK zostali nagrodzeni stypendium w wysokości 7500 zł na rozwinięcie wraz z zespołem działalności spółki spin-off w zakresie kreatywnych rozwiązań problemów z zastosowaniem metody Design Thinking.

Tomaszowi Kwiatkowskiemu, studentowi Wydziału Matematyki i Informatyki UMK przyznano stypendium w wysokości 5000 zł na rozwinięcie działalności gospodarczej wraz z zespołem w zakresie serwisu sportowego.

Michał Prochowski, student Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK otrzymał stypendium w wysokości 5000 zł na rozwinięcie działalności gospodarczej zajmującej się kreowaniem wizerunku firmy.

Fabian Maciejewski, student Wydziału Nauk o Ziemi UMK – stypendium w wysokości 5000 zł na rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie zastosowania Systemów Informacji Geograficznej.

W utworzeniu firm pomocy stypendystom udzieli Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o.o. Pokryje ono koszty aktu notarialnego oraz wesprze od strony prawnej i księgowej w pierwszych miesiącach podjętej działalności gospodarczej. Wsparcia merytorycznego udzielać będzie także Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK.

Do 30 września można zgłaszać projekty do drugiej tury konkursu „Pomysł na własną firmę”. Wystarczy na adres e-mail aip@umk.pl przesłać formularz zgłoszeniowy z wyjaśnieniem koncepcji projektu oraz opis swojego planu biznesowego. Rozstrzygnięcie nastąpi do 15 października. W drugiej turze planowane jest przyznanie również 5 stypendiów. Łączna kwota wsparcia w konkursie wyniesie 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

[fot. umk.pl/Andrzej Romański]