Jak poinformował we wtorek, 27 października na swojej stronie Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK zmarł dr. hab. Bolesław Sprengel. Był on wieloletnim wykładowcą oraz pracownikiem Katedry Bezpieczeństwa Narodowego. Miał 68 lat.

Nieoceniony kolega, podinspektor w stanie spoczynku

Dr. hab. Bolesław Sprengel w 2000 roku obronił swoją pracę doktorską na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Tytuł pracy brzmiał „Policja Państwowa w Toruniu (1920-1939)”. Nie był on przypadkowy, dr. hab. Bolesław Sprengel w przeszłości był podoficerem policji, sprawował także funkcję rzecznika prasowego. W swojej karierze naukowej był autorem ponad stu publikacji, w tym dziesięciu monografii. Jak wspominają jego byli studenci dysponował on ogromną wiedzą oraz pasją.

Pełna treść informacji przekazanej przez wydział:

Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł dr hab. Bolesław Sprengel, prof. UMK, pracownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, wieloletni wykładowca na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK.

Profesor Sprengel sprawował na Wydziale funkcję adiunkta. Podinspektor w stanie spoczynku. W 2000 roku, na Wydziale Nauk Historycznych UMK, obronił pracę doktorską zatytułowaną „Policja Państwowa w Toruniu (1920-1939)”. Dwa lata później uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, temat rozprawy habilitacyjnej brzmiał „Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939”. Był autorem ponad stu publikacji naukowych, w tym dziesięciu monografii, między innymi: „Nieznane karty międzywojennej Brodnicy. Policja i przestępczość w latach 1920-1939”; „Policja Państwowa w Toruniu (1920–1939)”; „Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zarys problematyki”; „Praca operacyjna Policji”; „Generałowie Policji”. Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół historii, organizacji oraz funkcjonowanie organów bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza polskiej policji, a także polityka bezpieczeństwa i współczesna polityka informacyjna.

Profesor był nieocenionym kolegą i wspaniałym nauczycielem akademickim. Pamiętać go będziemy jako człowieka mądrego i szlachetnego, zawsze życzliwego i serdecznego.

Rodzinie i Przyjaciołom Profesora pragniemy przekazać wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan i Pracownicy Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu