Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki naboru na studia II stopnia oraz uruchomiła drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. Zapisy rozpoczną się 9 sierpnia. Nie przegapcie tej daty.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ogłosiła oficjalne wyniki naboru na studia II stopnia. Nie zostaną uruchomione trzy kierunki: filologia bałkańska (s2), filologia klasyczna (s2) oraz matematyka (s2) – studia w języku angielskim. Natomiast nabór na następujące kierunki został przedłożony do września:

Archeologia (s2)
Chemia (s2) – studia w języku angielskim
Etnologia – antropologia kulturowa (s2)
Filologia angielska (s2), sp. język-kultura-literatura
Filologia angielska (s2), sp. język-kultura-literatura – studia w języku angielskim
Historia sztuki (s2)
Ochrona dóbr kultury (s2)
Ochrona środowiska (s2) – studia w języku angielskim
Pedagogika specjalna (s2)
Praca socjalna (s2)
Studia Skandynawsko-Bałtyckie (s2)
Zarządzanie informacją i bibliologia (s2)

Ważna informacja: na pozostałe kierunki zostały zakwalifikowane wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie.

Drugi nabór – na jakie kierunki?

Jeśli nie udało Wam się dostać na wymarzone studia lub nie zdążyliście uporać się z formalnościami, nic straconego! Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ogłosiła drugi nabór na 49 kierunków. Możliwość zapisu na wszystkie niżej wymienione kierunki trwa do 16 września 2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 września 2017 r. o godz. 14:00, natomiast dokumenty będzie można dostarczać w dniach 21-25 września.
Oto kierunki, na które rozpoczyna się drugi nabór:

Archeologia (s1)
Architektura informacji (s1)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacja (s1)
Astronomia (s1)
Automatyka i robotyka (s1)
Biologia (s1)
Biotechnologia (s1)
Chemia (s1)
Chemia i technologia żywności (s1)
Chemia kosmetyczna (s1)
Chemia medyczna (s1)
Filologia bałkańska (s1)
Filologia germańska (s1)
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s1)
Filologia polska (s1)
Filologia romańska (s1)
Filologia rosyjska (s1)
Filologia, sp. lingwistyka stosowana (s1) – język francuski z językiem arabskim
Filologia, sp. lingwistyka stosowana (s1) – język rosyjski z językiem czeskim
Filozofia (s1)
Fizyka (s1)
Fizyka techniczna (s1)
Geografia (s1)
Gospodarka przestrzenna (s1)
Historia (s1)
Historia sztuki (s1)
Kognitywistyka (s1)
Komparatystyka literacko-kulturowa (s1)
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj)
Krytyka artystyczna (s1)
Kulturoznawstwo (s1)
Lingwistyka praktyczna i copywriting (s1)
Malarstwo (sj)
Matematyka (s1)
Matematyka i Ekonomia (s1)
Matematyka stosowana (s1)
Medioznawstwo (s1)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (s1)
Nauki o rodzinie (s1)
Ochrona dóbr kultury (s1)
Ochrona środowiska (s1)
Politologia (s1)
Praca socjalna (s1)
Socjologia (s1)
Stosunki międzynarodowe (s1)
Studia skandynawsko-bałtyckie (s1)
Teologia (sj)
Teologia (sj), sp. kapłańska
Wojskoznawstwo (s1)

Dodatkowo istnieje możliwość zapisania się na kierunki, dla których pierwszy nabór został przedłużony:
Chemia (s1) – studia w języku angielskim
Materiały współczesnych technologii (s1)
Organizacja opieki nad osobą starszą (s1)
Religioznawstwo (s1)
Etnologia – antropologia kulturowa (s1)
Zarządzanie informacją i bibliologia (s1)
Pedagogika medialna (s1)