Tworzą z metalowych elementów, w pracy używają materiałów budowlanych i nowoczesnych technologii –współczesnym twórcom coraz bliżej do miana konstruktorów. Jak cienka staje się granica między artystą a inżynierem? O tym w Galerii Sztuki Wozownia opowie Joanna Walewska.

Co jakiś czas badania historyków sztuki wskazują na artystki i artystów, których brakuje w historii sztuki polskiej, a których twórczość poza granicami naszego kraju była i jest nadal niezwykle ceniona. Artyści ci często przyczyniali się do rozwoju ważnych kierunków w sztuce współczesnej, zajmując w niej znaczące miejsce na długie lata. Niewątpliwie jednym z takich artystów jest Edward Ihnatowicz (1926-1988), który uważany jest za jednego z pionierów sztuki robotycznej. Jako jeden z pierwszych tworzył prace interaktywne, wykorzystując technologie elektroniczne, później natomiast – komputery. Jego SAM (Sound Activated Mobile z 1968!) to rzeźba przypominająca kwiat, zaopatrzona w urządzenia hydrauliczne i mikrofony, która kieruje się w stronę głosu widzów. Bardziej skomplikowana była realizacja The Senser (1969-71) czy The Bandit (1973). O szczegółach tych i innych projektów artysty opowie  Joanna Walewska, autorka książki poświęconej twórczości Ihnatowicza.

Joanna Walewska, Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza, Wydawnictwo UMK 2015

„W połowie lat 80. ubiegłego wieku Edward Ihnatowicz rozpoczął pracę nad książką, która miała stanowić podsumowanie jego twórczości oraz poglądów na temat możliwości stworzenia inteligentnych maszyn. Maszynopis zatytułowany „Portret artysty jako inżyniera” nie został ukończony, ponieważ pracę nad nim przerwała śmierć artysty w 1988 roku. Ihnatowicz zdążył jednak sporządzić streszczenie książki, a także spis rozdziałów i zagadnień, którymi zamierzał się zająć na jej stronach. Niestety, projekt odtworzenia całości rozważań artysty na podstawie samego szkicu oraz rozproszonych artykułów i wywiadów skazany jest na niepowodzenie, mają one bowiem zbyt wiele luk, których po upływie tylu lat nie da się już prawdopodobnie zapełnić. Chciałabym jednak podjąć tę próbę, pomimo ryzyka, jakie ze sobą niesie, ponieważ twórczość, a szczególnie dwie rzeźby – SAM i Senster – tego, niemal zupełnie zapomnianego przez historyków sztuki, artysty, bez wahania skłonna jestem określić jako jedno z najciekawszych zjawisk w historii sztuki XX wieku.”

Joanna Walewska Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiowała na kierunku Media Art History na Donau-Universität w Krems i obroniła rozprawę doktorską na temat wczesnej sztuki komputerowej na Wydziale Filozoficznym UJ. Zainteresowana jest historią technologii oraz sztuką starych i nowych mediów. Pracuje w Katedrze Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wykład odbędzie się 15 marca o godz. 18:00 w Galerii Sztuki Wozownia. Wstęp na niego jest bezpłatny.

[fot. materiały prasowe]