Strajk nauczycieli nie przeszkodził w Toruniu w zorganizowaniu pierwszej części egzaminu na koniec gimnazjum.

Egzamin gimnazjalny z części humanistycznej odbył się we wszystkich 22 placówkach w Toruniu.  

Dyrektorzy szkół z ostatnimi klasami gimnazjalnymi we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Torunia czynią starania, by jutrzejszy egzamin z części matematyczno-przyrodniczej odbyły się bez zakłóceń, czyli z udziałem komisji nadzorującej przebieg tego egzaminu. Do tej pory nie ma informacji, by w którejś ze szkół miał wystąpić problem z obsadą komisji egzaminacyjnej.

Ilu nauczycieli w Toruniu bierze udział w strajku?

W strajku nauczycielskim nie biorą udziału w momencie pisania tego tekstu (10 kwietnia) dwa przedszkola, dwie szkoły podstawowe oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

W Toruniu strajkuje 1521 osób, w tym 1462 nauczycieli oraz 59 osób odpowiadających za administrację i obsługę obiektów. Warto wrócić uwagę, że nie są tu uwzględnione osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich. Jeśli o nie chodzi, to skorzystało z nich 339 nauczycieli oraz 60 pracowników administracyjnych i obsługowych. Do pracy przystąpiło 501 nauczycieli.