Toruńskie zabytki to nie tylko starówka! Kościół na Rudaku, szkoła na Stawkach, Przyczółek Mostowy… Lewobrzeżny Toruń kryje wiele ciekawych tajemnic. Okazją do ich poznania będzie spotkanie pod hasłem „Zabytki lewobrzeżnego Torunia”.

To już czwarta konferencja z cyklu „Zabytki młodszego pokolenia”. Celem spotkań o dziedzictwie kulturowym w odniesieniu do małej ojczyzny – jaką jest miasto – jest badanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach pochodzących z XIX i XX wieku. Po murze pruskim, modernizmie i historyzmie przyszedł czas na skarby leżące na lewym brzegu Wisły.

Aby poznać tę część Torunia, o mało znanej a ciekawej historii, wystarczy przybyć 26 listopada do Centrum Dialogu – Biblioteki Diecezjalnej (pl. ks. Frelichowskiego 1). Efekty swoich studiów przedstawią prelegenci reprezentujący ośrodki naukowe i instytucje kulturalne z całej Polski. Oprócz tego do obejrzenia będą zdjęcia wykonane na Podgórzu, Rudaku i Stawkach, w ramach Toruńskich Spacerów Fotograficznych. Będzie można też zakupić publikacje będące efektem poprzednich konferencji. Organizatorami spotkania są: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, WBP Książnica Kopernikańska i Centrum Dialogu – Biblioteka Diecezjalna.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/584638531723492/?active_tab=discussion

Szczegółowy program wydarzenia:

26 listopada 2016, Centrum Dialogu – Biblioteki Diecezjalnej (pl. ks. Frelichowskiego 1)

Godz. 10.00

Powitanie, wprowadzenie

Katarzyna KLUCZWAJD, Książnica Kopernikańska, Toruński Oddział SHS, Czy na lewobrzeżu są zabytki?

Marta SIWICKA, Dom Muz w Toruniu, UAM, „Widmowy Podgórz” – spektralne aspekty przestrzeni miejskiej

Piotr BIRECKI, UMK, Kościół na Rudaku. Mały skarb architektury toruńskiej przełomu XIX i XX wieku

Michał WIŚNIEWSKI, Zabytki w krzakach – rzecz o zapomnianych cmentarzach lewobrzeżnego Torunia

Godz. 12.00 

Przerwa kawowa

Spotkanie z okazji dnia św. Bernarda, patrona historyków sztuki

Godz. 12.45

Olgierd KĘDZIERSKI, Kamil TOMCZYK, Kamienie graniczne Twierdzy Toruń. Analiza obszaru lewobrzeżnej części miasta

Adam KOWALKOWSKI, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Toruński, Przyczółek mostowy – historia miejsca

Katarzyna KLUCZWAJD, Książnica Kopernikańska, Toruński Oddział SHS, Podgórska Sielanka. Z dziejów zabytków Podgórza oraz restauracyjnej przeszłości Podgórza i Torunia

Jakub POLAK, Marcin CEGLARSKI, UMK, Modernistyczny budynek szkoły na Stawkach

Joanna WALEWSKA, Instytut Historii Nauki PAN, „Cyrklem w Bydgoszcz…” Powojenne spory pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem o lokalizację radiostacji radiowej

Toruńskie Spacery Fotograficzne, Z Piasków ku Stawkom i Podgórz city

Około godz. 15.30-16.00

Podsumowanie, zakończenie obrad

Fot: źródło