Postanowiliśmy się przyjrzeć, podobnie jak rok wcześniej, jak sobie radzą polskie uczelnie publiczne na Facebooku. Którą z nich śledzi najwięcej kont? Jak zmieniła się pozycja rankingowa względem zeszłorocznego opracowania danych uczelni? Sprawdźcie to w naszym artykule.

Czołówka rankingu uczelni posiadającej największą liczbę polubień nie zmieniła się w porównaniu z naszym rankingiem z ubiegłego roku w znaczny sposób. Można zauważyć po analizie naszego najnowszego rankingu, że im „większy” fanpage, tym łatwiej pozyskiwać mu nowych fanów, co jest oczywiście związane z większymi zasięgami danych profili, które w ten sposób łatwiej docierają do nowych fanów.

Tutaj znajdziecie ranking uczelni na Facebooku z ubiegłego roku: https://spodkopca.pl/polskie-uczelnie-publiczne-facebooku-ranking/.

Niestety, w tym roku nie uwzględniliśmy w naszym opracowaniu poziomu zaangażowania fanów, ponieważ na Facebooku nie jest już dostępna publicznie informacja o liczbie „osób, które o tym mówią”.

Jakie uczelnie uwzględniliśmy w rankingu?

W tym roku w naszym rankingu postanowiliśmy uwzględnić także uczelnie kościelne, jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II i Akademię Ignatianum (co przełożyło się na zmiany w czołówce zestawienia), które formalnie nie są uczelniami publicznymi, jednak cieszą się uprawnieniami, jakimi dysponują uczelnie publiczne w zakresie ich finansowania (brak tutaj wydziałów i instytutów teologicznych). W tym roku uwzględniliśmy w rankingu także 5 uczelni podlegających nadzorowi ministra obrony narodowej. Pozostałe uczelnie to uniwersytety, akademie, politechniki i szkoły wyższe wymienione w wykazie uczelni publicznych podlegających nadzorowi ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

W rankingu uczelni publicznych na Facebooku podaliśmy obok aktualnej (stan na 9 lipca, godz. 11:00) liczby polubień, także pozycję w zeszłorocznym rankingu oraz liczbę polubień każdej uczelni z 9 kwietnia 2017 r.

Ranking uczelni na Facebooku pod względem liczby polubień

Najwięcej polubień ma, podobnie jak rok wcześniej, Uniwersytet Jagielloński (prawie 70 tys.). Na podium znalazły się Uniwersytet Warszawski i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W pierwszej dziesiątce mamy też dwie uczelnie z Lublina (UMCS i KUL), trzy z Warszawy (SGH, SGGW i Politechnika Warszawska), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna i Uniwersytet Wrocławski. Poza pierwszą dziesiątkę znalazł się Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (spowodowało to pojawienie się w naszym rankingu KUL-u).

Miejsce Nazwa fanpage’a (miejsce w roku 2017) Typ uczelni Liczba polubień (lipiec 2018) Liczba polubień (kwiecień 2017)
1 Uniwersytet Jagielloński (1) uniwersytet 68 696 62 481
2 Uniwersytet Warszawski (3) uniwersytet 67 054 57 649
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (2) uczelnia techniczna 62 618 58 063
4 Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (4) uniwersytet 50 683 39 603
5 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (-) uczelnia kościelna 42 956 brak obecności w rankingu
6 SGH Warsaw School of Economics (5) uczelnia ekonomiczna 41 525 36 655
7 SGGW/Warsaw University of Life Sciences (6) uczelnia rolnicza/przyrodnicza 39 948 35 692
8 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (7) uniwersytet 39 040 35 286
9 Uniwersytet Wrocławski (8) uniwersytet 36 374 29 170
10 Politechnika Warszawska (9) uczelnia techniczna 32 244 28 960
11 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (10) uniwersytet 30 666 27 113
12 Uniwersytet Śląski w Katowicach (13) uniwersytet 27 123 23 818
13 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (17) uniwersytet 27 123 21 420
14 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (11) uczelnia ekonomiczna 26 902 24 435
15 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (12) uczelnia ekonomiczna 26 316 23 913
16 Uniwersytet Łódzki (14) uniwersytet 25 854 22 795
17 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (15) uczelnia ekonomiczna 25 243 22 669
18 Politechnika Wrocławska (19) uczelnia techniczna 24 454 19 261
19 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (16) uczelnia techniczna 24 311 22 236
20 Politechnika Śląska (Gliwice) (18) uczelnia techniczna 22 313 19 485
21 Politechnika Gdańska (21) uczelnia techniczna 22 029 17 455
22 Uniwersytet Gdański (20) uniwersytet 21 679 18 734
23 Uniwersytet Szczeciński (22) uniwersytet 18 653 17 430
24 Uniwersytet Medyczny w Łodzi (-) uczelnia wojskowa 18 647 brak obecności w rankingu
25 Wojskowa Akademia Techniczna (-) uczelnia wojskowa 18 215 brak obecności w rankingu
26 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (27) uczelnia rolnicza/przyrodnicza 18 161 14 524
27 Politechnika Lodzka (24) uczelnia techniczna 17 380 15 201
28 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (23) uczelnia ekonomiczna 17 095 15 500
29 Politechnika Poznańska (25) uczelnia techniczna 16 916 15 098
30 Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (29) uczelnia techniczna 15 937 12 800
31 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (26) uniwersytet 15 929 14 950
32 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (28) uczelnia pedagogiczna 15 821 14 141
33 Politechnika Białostocka (35) uczelnia techniczna 13 668 10 557
34 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (30) uniwersytet 13 486 12 140
35 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (32) uczelnia rolnicza/przyrodnicza 12 749 11 279
36 Uniwersytet Opolski (34) uniwersytet 12 395 10 843
37 Akademia Pedagogiki Specjalnej (33) uczelnia pedagogiczna 12 307 11 234
38 AWF Poznań – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (31) uczelnia wychowania fizycznego 12 193 11 371
39 Uniwersytet Rzeszowski (37) uniwersytet 12 171 9 959
40 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (-) uczelnia wojskowa 11 723 brak obecności w rankingu
41 Uniwersytet w Białymstoku (36) uniwersytet 11 674 10 198
42 Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (-) uczelnia wojskowa 10 827 brak obecności w rankingu
43 Politechnika Lubelska (38) uczelnia techniczna 10 494 9 364
44 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (39) uczelnia rolnicza/przyrodnicza 10 204 8 983
45 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (42) uczelnia rolnicza/przyrodnicza 9 354 7 809
46 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (40) uczelnia rolnicza/przyrodnicza 9 111 8 257
47 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ZUT (41) uczelnia techniczna 8 680 7 822
48 Politechnika Opolska (43) uczelnia techniczna 8 209 6 861
49 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (45) uczelnia wychowania fizycznego 7 227 6 149
50 Uniwersytet Zielonogórski (47) uniwersytet 7 023 5 368
51 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (44) uczelnia techniczna 6 989 6 334
52 Akademia Ignatianum w Krakowie (-) uczelnia kościelna 6 295 brak obecności w rankingu
53 Politechnika Koszalińska Oficjalne Konto (48) uczelnia techniczna 6 265 5 355
54 UTH w Radomiu (46) uczelnia techniczna 6 255 6 113
55 Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach (50) uczelnia wychowania fizycznego 5 789 4 800
56 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (52) uniwersytet 5 281 4 410
57 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (49) uczelnia pedagogiczna 5 265 4 962
58 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (-) uczelnia wojskowa 5 099 brak obecności w rankingu
59 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (51) uczelnia pedagogiczna 4 910 4 528
60 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (53) uczelnia wychowania fizycznego 4 312 3 926
61 Akademia Pomorska w Słupsku (55) uczelnia pedagogiczna 4 273 3 278
62 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Słoneczna Uczelnia (56) uczelnia wychowania fizycznego 4 233 3 018
63 Politechnika Częstochowska (54) uczelnia techniczna 4 170 3 353
64 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (-) uczelnia kościelna 3 866 brak obecności w rankingu
65 Politechnika Świętokrzyska (58) uczelnia techniczna 3 484 1 742
66 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (57) uczelnia wychowania fizycznego 2 611 2 062
67 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (59) uczelnia teologiczna 1 647 1 5020

 

Lista branych pod uwagę przy układaniu rankingu fanpage’y

https://www.facebook.com/jagiellonian.university/ 
https://www.facebook.com/fanpageUW/
https://www.facebook.com/AGH.Krakow/ 
https://www.facebook.com/umcslublin/ 
https://www.facebook.com/KULlublin/
https://www.facebook.com/SGHwarsaw/ 
https://www.facebook.com/SGGW.Warszawa/ 
https://www.facebook.com/UWM.Olsztyn/ 
https://www.facebook.com/uniwroc/ 
https://www.facebook.com/politechnika.warszawska/ 
https://www.facebook.com/UniwersytetMikolajaKopernika/
https://www.facebook.com/UniwersytetSlaski/ 
https://www.facebook.com/amupoznan/
https://www.facebook.com/uek.uniwersytetekonomiczny/ 
https://www.facebook.com/uewroc/ 
https://www.facebook.com/uni.lodz/ 
https://www.facebook.com/uepoznan/ 
https://www.facebook.com/politechnika/ 
https://www.facebook.com/Politechnika.Krakowska/
https://www.facebook.com/PolitechnikaSlaska/ 
https://www.facebook.com/PolitechnikaGdanska/ 
https://www.facebook.com/UniwersytetGdanski/ 
https://www.facebook.com/UniwersytetSzczecinski/ 
https://www.facebook.com/UMEDLODZ/
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA/
https://www.facebook.com/upwroclaw/ 
https://www.facebook.com/Politechnika.Lodzka/ 
https://www.facebook.com/UniwersytetEkonomicznywKatowicach/ 
https://www.facebook.com/Politechnika.Poznanska/ 
https://www.facebook.com/oficjalnypolitechnikarzeszowska/ 
https://www.facebook.com/Uniwersytet-Kardyna%C5%82a-Stefana-Wyszy%C5%84skiego-120418241307358/?ref=page_internal 
https://www.facebook.com/Uniwersytet.Pedagogiczny/ 
https://www.facebook.com/politechnikabialostocka/
https://www.facebook.com/ukwbydgoszcz/ 
https://www.facebook.com/up.lublin/ 
https://www.facebook.com/UniwersytetOpolski/ 
https://www.facebook.com/apswarszawa/ 
https://www.facebook.com/poznanawf/ 
https://www.facebook.com/uniRzeszow/ 
https://www.facebook.com/wsosp/
https://www.facebook.com/uniwersytetwbialymstoku/?fref=ts 
https://www.facebook.com/AWLWROC/
https://www.facebook.com/politechnikalubelska/ 
https://www.facebook.com/UTPBydgoszcz/ 
https://www.facebook.com/uppoznanofficial/ 
https://www.facebook.com/uniwersytetrolniczywkrakowie/
https://www.facebook.com/generacjaZUT/ 
https://www.facebook.com/PolitechnikaOpolska/ 
https://www.facebook.com/awfwwarszawie/ 
https://www.facebook.com/Uniwersytet.Zielonogorski/?ref=page_internal 
https://www.facebook.com/ATHBielsko/ 
https://www.facebook.com/politechnikaKoszalin/ 
https://www.facebook.com/UniwersytetTechnologicznoHumanistyczny/ 
https://www.facebook.com/AWFKATOWICE1970/ 
https://www.facebook.com/UniwersytetJanaKochanowskiegoWKielcach/?ref=page_internal 
https://www.facebook.com/Akademia-im-Jana-D%C5%82ugosza-w-Cz%C4%99stochowie-119476618071316/ 
https://www.facebook.com/amw.gdynia/ 
https://www.facebook.com/Uniwersytet.Siedlce/ 
https://www.facebook.com/Akademia-Wychowania-Fizycznego-w-Krakowie-351164121564927/ 
https://www.facebook.com/akademiapomorska/ 
https://www.facebook.com/awf.wroc/ 
https://www.facebook.com/Politechnika-Cz%C4%99stochowska-104976552923805/ 
https://www.facebook.com/psk.kielce/ 
https://www.facebook.com/AWFiSGD 
https://www.facebook.com/ChATfanpage/