Wybory rektora UMK na kadencję 2020-2024 odbędą się w połowie marca przyszłego roku. Profesor Andrzej Sokala z wydziału Prawa i Administracji jest pierwszą osobą, która poinformowała o swojej kandydaturze.

Andrzej Sokala jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z 1978 r., zajmuje się prawem rzymskim oraz prawem wyborczym. Przez dwie kadencje pełnił obowiązki dziekana Wydziału Prawa i Administracji, a w 2012 r. został wybrany na stanowisko prorektora toruńskiego uniwersytetu ds. studenckich i polityki kadrowej, które zajmuje do dziś. Był dyrektorem toruńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w 2003 r. zaś został członkiem Trybunału Stanu.

Podczas spotkania na wydziale Prawa i Administracji prof. Andrzej Sokala zwrócił uwagę na konieczność harmonijnego rozwoju całej uczelni. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że zajmowane przez niego stanowisko prorektora pomoże mu w sprawowaniu obowiązków rektora UMK.

Musimy zadbać o codzienne sprawy uczelni, istotne dla jej pracowników, doktorantów i studentów, i sprawić, by wszyscy członkowie naszej wspólnoty czuli się doceniani i ważni. Jako prorektor do spraw studenckich i polityki kadrowej znam dobrze problemy naszej społeczności.

Kto zostałby prorektorami?

Profesor Sokala przedstawił także nazwiska trzech spośród pięciu kandydatów na stanowiska prorektorów, a są nimi: prof. Wojciech Wysota (Wydział Nauk o Ziemi), prof. Włodzimierz Jaskólski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) oraz prof. Przemysław Nehring (Wydział Humanistyczny).

O tym, kto będzie kierował uniwersytetem dowiemy się w połowie marca przyszłego roku. O wyborze rektora zadecyduje kolegium elektorów.