6,6 miliona złotych. Taką kwotę pieniędzy toruński magistrat zarezerwował na budżet partycypacyjny. Dzięki niemu, to mieszkańcy zdecydują na co zostaną wydane publiczne pieniądze.

Środki zostały podzielone na dwie części. 70% z nich, czyli około 4,5 miliona złotych pójdzie na projekty osiedlowe, a pozostałe 1,9 miliona na pomysły ogólnomiejskie dotyczące całego Torunia.  Zgłoszenia mógł składać każdy obywatel miasta, który skończył 16 lat i znalazł 15 osób, które poprą jego ideę. Jedna osoba mogła zgłosić aż trzy pomysły, dwa dotyczące danego osiedla oraz jeden odnoszący się do Torunia jako całości. Inicjatywa padła na podatny grunt, ponieważ torunianie bardzo chętnie zgłaszali swoje projekty. Do 16 grudnia 2013 roku, kiedy upłynął czas na zgłaszanie projektów, pojawiło się ich około 200! Jakie to mogły być pomysły? Plac zabaw dla dzieci, darmowy dostęp do Internetu na terenie Starówki lub odnowienie hali sportowej. Pomysłów może być tyle ile potrzeb mieszkańców.

Kolejnym etapem jest weryfikacja nadesłanych wniosków, która  będzie miała miejsce do 21 stycznia 2014 roku. Proces ten zostanie przeprowadzony przez odpowiednie działy Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Z tych wniosków, które przejdą pozytywnie selekcję zostanie utworzona lista, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli zagłosować na te projekty, które najbardziej im odpowiadają. Każdy obywatel będzie mógł poprzeć trzy projekty z listy dotyczącej okręgu w którym mieszka oraz trzy pomysły z listy ogólnomiejskiej.  Głosowanie potrwa od 24 stycznia do 3 lutego, a lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 24 lutego. Wtedy rozpocznie się wdrażanie ich w życie. Urząd Miasta ustalił, że ich realizacja powinna zakończyć się maksymalnie do końca 2014 roku, z możliwością ewentualnego przedłużenia o sześć miesięcy.

O to, by te najciekawsze projekty nie zginęły w morzu ogółu zamierza zadbać Toruńska Inicjatywa Obywatelska. Ta powstała niedawno fundacja uruchomiła fanpage Budżet Partycypacyjny w Toruniu, gdzie będzie publikować najciekawsze pomysły, które warto poprzeć swoim głosem.

[fot. torun.pl]