Czy zwierzęta powinny występować w pokazach cyrkowych? Ta kwestia od kilku tygodni jest w Toruniu przedmiotem sporów. Po licznych sygnałach od mieszkańców naszego miasta, sprzeciwiających się użyczaniu gruntów gminnych dla cyrków z udziałem zwierząt, prezydent miasta podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Debata odbędzie się już w czwartek.

Coraz więcej miast wprowadza zakaz udostępniania terenów miejskich właścicielom cyrków z występami zwierząt w programie. Te decyzje argumentowane są troską o przestrzeganie praw zwierząt i walką z ich niehumanitarnym traktowaniem. Prezydent Michał Zaleski przed podjęciem decyzji w sprawie udostępniania terenów gminy Toruń cyrkom chce wysłuchać argumentów wszystkich stron dyskusji – przedsiębiorców cyrkowych, obrońców praw zwierząt jak i mieszkańców korzystających z rozrywki cyrkowej.

Instytut Socjologii UMK we współpracy z Urzędem Miasta Torunia organizuje w najbliższy czwartek debatę, na której prelegenci odpowiedzą na pytania mieszkańców dotyczące organizowania występów cyrkowych z udziałem zwierząt. W spotkaniu wezmą udział:

  • Xavier Bayle – przedstawiciel Komitetu Obrony Zwierząt i Edukacji Ekologicznej
  • prof. Andrzej Elżanowski – zoolog i paleontolog, Polska Akademia Nauk, kierownik Sekcji Dobrostanu Zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym
  • Paweł Kaliszewski – technik weterynarii, trener zwierząt, artysta widowiskowy współpracujący z Cyrkiem Zalewski
  • Zbigniew Krzywicki – lekarz weterynarii
  • dr Sylwia Siedlecka – adiunkt w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski
  • Dorota Stankiewicz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu

Urząd Miasta planuje również przeprowadzenie badania ankietowego.

Debata odbędzie się 25 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Fosa Staromiejska 1a (tzw. Harmonijka).