Efektem postępujących prac modernizacyjnych torowiska tramwajowego, już od najbliższej soboty tj. 15.05 swoją tradycyjną trasą wyruszą tramwaje linii nr 1 i 1N. Obecnie trwający etap prac obejmuje ul. Reja, ul. Broniewskiego oraz ul. Sienkiewicza.

Pierwszy etap na ukończeniu

Rozpoczęty 26 kwietnia br., drugi etap prac remontowych torów na skrzyżowaniu ul. Reja i Broniewskiego wraz z tymi znajdującymi się w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza, zostanie ukończony w grudniu br. Tymczasem etap pierwszy zakładający odnowę torowiska wzdłuż ul. Kraszewskiego, od pl. Niepodległości do pl. Hoffmanna, niebawem zostanie ukończony. Unowocześnienie tras tramwajowych odbywa się w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, za którego realizację odpowiada firma Balzola Polska. W ramach przedsięwzięcia zmodyfikowane zostanie torowisko, długością przekraczające 1350 metrów, a ponad 8300 metrów stanie się tzw. torowiskiem zielonym. Prace modernizacyjne wyceniono na blisko 40 mln zł brutto.

Linie nr 1 i 1N, niebawem na torach

W najbliższą sobotę na torowiskach będziemy mogli zobaczyć tramwaje linii nr 1 i 1N, które kursować będą wzdłuż ul. Kraszewskiego. Podczas próbnego przejazdu, nie natrafiono na żadne nieprawidłowości zielonego torowiska. Zgodnie z założeniami projektu, oddane do użytku torowisko charakteryzować ma odczuwalnie większy komfort podróży, związany z minimalizacją drgań. Na omawianym odcinku, zmianie uległy również sieci trakcyjne, uliczne oświetlenie, rozbudowano sygnalizację świetlną, a także zastosowano system nawadniający zielone torowiska, wraz z systemem odwodnienia układu torowego. Znaczącą zmianą jest zawieszenie linii autobusowej nr 52, wynikające z przywrócenia torowiska do użytku. Linie tramwajowe nr 2 oraz 3N, wciąż kursować będą ul. Bydgoską.