Cały czas trwa konkurs literacki „Wyjustowani”, organizowany przez Edytorskie Koło Naukowe Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu. Na stworzenie swojego dzieła jest jeszcze trochę czasu – prace nadsyłać można bowiem do 15 listopada! 

Konkurs literacki „Wyjustowani”

Konkurs adresowany jest do do debiutantów oraz osób po debiucie, znajdujących się w przedziale wiekowym od 15. do 30. roku życia. Głównym celem, który przyświeca organizatorom tego przedsięwzięcia, jest stworzenie antologii utworów młodych twórców. Do 15 listopada można wysyłać drogą mailową (na adres koloedytorskieumk@gmail.com), 1 opowiadanie o objętości nieprzekraczającej 15000 znaków ze spacjami i/lub maksymalnie 5 wierszy. Utwory te nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane w jakichkolwiek konkursach. Nagrodą jest publikacja wybranych tekstów w profesjonalnie przygotowanej antologii. Ponadto przewidziane są także nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych dzieł, czyli takich, które cechować się będą oryginalnością i największą wartością artystyczną. Zwycięzców wybierze Jury powołane przez Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są tutaj.

Powodzenia!