W trakcie pandemii szkoły zostały zamknięte do 14 kwietnia. Dzieciom i młodzieży pozostała nauka zdalna przez Internet, która od 25 marca jest już obowiązkowa.

Wedle raportu opracowanego przez Polskie Badania Internetu w lutym tego roku z Internetu korzystało 27,9 mln Polaków, a ostatnim badaniem dotyczącym tego, ile procent naszego społeczeństwa ma dostęp do Internetu, było to z 2018 r. Według badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny 84% osób z przedziału wiekowego 16-74 lata miało dostęp do Internetu.

Jednak nie w każdym domu wszystkie dzieci mają dostęp do własnego komputera. W Internecie zawiązuje się wiele akcji samopomocowych: zostają szyte maseczki, dowożone zostają posiłki dla lekarzy przebywających w szpitalach, młodsi pomagają seniorom, przynosząc im zakupy czy leki.

Chcesz oddać laptopa? Pomożemy!

Z pewnością nie zabraknie też ludzi, którzy będą chcieli pomóc potrzebującym dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji, w której nie mogą mieć dostępu do obowiązkowych treści edukacyjnych udostępnianych drogą internetową.

Dlatego chcemy, żeby za naszym pośrednictwem napisały do nas osoby, które posiadają komputer jaki mogą lub chcą udostępnić na pewien czas bądź podarować go na zawsze potrzebującym dzieciom. W związku z tym uruchamiamy specjalny adres mailowy: komputerydladzieci@spodkopca.pl, pod którym będą mogły zgłaszać się osoby chcące podarować swój sprzęt komputerowy, np. przez nich nieużywany. Pod wspomniany adres mogą zgłaszać się także osoby, której tej pomocy potrzebują, a mają np. okresowy dostęp do Internetu lub w danej rodzinie korzystanie z komputera musi być dzielone pomiędzy kilkoro dzieci. Chcemy też by skontaktowały się z nami osoby znające potrzebujące rodziny, które nie mają śmiałości, by o taką pomoc poprosić. Zarówno rodziny potrzebujące, jak i te, które potrzebują takiej pomocy, będą mogły się zgłosić pod numerem 789 110 036 w godzinach: 16:00 – 18:00.

W swoich wiadomościach w przypadku osób chcących podarować/udostępnić swoje komputery, prosimy o informację o rodzaju sprzętu jakim mogą się podzielić (laptop/tablet/komputer stacjonarny), preferowaną formę odbioru lub dostarczenia, dane kontaktowe (numer tel., imię i nazwisko), a także ewentualnego obszaru, w którym będą mogli go dostarczyć.  Osoby chcące pomóc swoim znajomym lub osoby potrzebujące, prosimy o wskazanie rejonu Torunia (dla szybszego powiązania potrzebującego i osoby chcącej pomóc), który zamieszkują, dane kontaktowe (numer tel., imię i nazwisko) oraz informację na temat tego, czy sprzęt mogą odebrać osobiście czy jedynie odebrać pod swoim adresem zamieszkania.

Wszelkie podane dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu ułatwienia kontaktu między właścicielami sprzętu komputerowego a potrzebującymi rodzinami. Po zakończeniu akcji zostaną one bezzwłocznie usunięte.