W dzisiejszych czasach znajomość wyłącznie mowy ojczystej często nie wystarcza. Umiejętność posługiwania się językiem obcym to m.in. swoboda nawiązania nowych kontaktów, korzyści zawodowe czy szerszy dostęp do informacji. Projekt Mówisz i masz pozwala pokonać bariery językowe.

Czy Mówisz i masz jest dla mnie?

Projekt Mówisz i masz to szkolenia językowe z zakresu języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego, organizowane w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31 grudnia 2021. Projekt skierowany jest do:

    • osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie średnie wykształcenie),
    • osób z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),
    • osób powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia),

które zainteresowane nabyciem czy uzupełnieniem wiedzy z zakresu języków obcych.

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku oraz Training House Iwona Wencka – Stramowska w Lesznie.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Kryteria, które trzeba spełnić aby uczestniczyć w projekcie to obowiązkowo zamieszkiwanie/uczenie się lub praca na trenie woj. kujawsko-pomorskiego, pełnoletniość i nieprowadzenie działalności gospodarczej. Kursy odbywają się m.in. w Bydgoszczy, Włocławku, Nakle, Inowrocławiu czy Toruniu. Planowane jest utworzenie grup zajęciowych w innych miastach w województwie. Inicjatorzy projektu są otwarci na propozycje dotyczące utworzenia grup w różnych miejscowościach, zatem jeśli wspólnie z grupą znajomych albo kolegów z pracy chcecie wziąć udział w szkoleniu językowym w waszym mieście, skontaktujcie się z twórcami projektu.

Rekrutacja

Nabór do projektu przebiega w kilku krokach. Pierwszy z nich dotyczy wypełnienia formularzu zgłoszeniowego w formie elektronicznej, dostępnego na oficjalnej stronie projektu. Drugim krokiem jest informacja zwrotna, w której dowiesz się czy zostałeś zakwalifikowany czy niestety się nie powiodło. Udział w projekcie wiąże się naturalnie z koniecznością wypełnienia kilku dokumentów takich jak zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania czy oświadczenie uczestnika projektu, zawierające m.in. prawa i obowiązki  wynikające z uczestnictwa w projekcie.
Nowe grupy zajęcia będą rozpoczynać jesienią bieżącego roku. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności językowe.