W sobotę 26 marca w siedzibie 81. Batalionu Lekkiej Piechoty. 46 żołnierzy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę. Żołnierze Obrony Terytorialnej z założenia mają zajmować się obroną i wspieraniem lokalnych społeczności.

Podczas wojny stanowią oni bezpośrednie wsparcie dla wojsk operacyjnych. Jednak kiedy sytuacja w kraju tego nie wymaga, za zadanie mają przeprowadzanie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych oraz zwalczanie ewentualnych klęsk żywiołowych i przeciwdziałanie ich skutkom.

Co należy zrobić, aby móc wstąpić w szeregi Wojska Obrony Terytorialnej?

Należy ukończyć specjalne szkolenie, które zwieńczone jest egzaminem (pętlą taktyczną). Swoich sił w szkoleniu mogą spróbować osoby w wieku od 18 do 55 lat dla szeregowych i do 63 lat dla podoficerów i oficerów, które nie były karane za przestępstwo umyślne, nie były przeznaczone do służby zastępczej i nie posiadają nadanego przydziału kryzysowego. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy potencjalnie kandydaci nie powinni mieć problemu w pogodzeniu życia rodzinnego i zawodowego ze służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” działa od 15 stycznia 2018 roku, a dowódcą 8 K-PBOT jest płk Krzysztof Stańczyk.