Po raz kolejny możemy być dumni z naszego miasta. Toruń znalazł się na trzecim miejscu w rankingu miejsc, w których żyje się najlepiej.

„Diagnoza Społeczna 2015” to zestawienie przygotowane przez Raport Monitoringu Społecznego. Znajdują się w nim miasta, które najlepiej wypadają pod względem zarobków, warunków mieszkaniowych, dostępu do służby zdrowia i ogólnego dobrostanu psychicznego.

Toruń zajął w tym rankingu trzecie miejsce, plasując się za Gdynią (87,2 %) i Gdańskiem (79,2 %). Uzyskał on 73,1 % osób zadowolonych z życia.

Pomiar warunków życia gospodarstwa domowego obejmuje m.in. sytuację dochodową, wyżywienie, zasobność materialną (w tym wyposażenie w nowoczesne technologie komunikacyjne, takie jak telefon komórkowy, komputer, dostęp do internetu), warunki mieszkaniowe, pomoc społeczną, kształcenie dzieci, uczestnictwo w kulturze i wypoczynek czy sytuację na rynku pracy. Natomiast wskaźniki jakości i stylu życia indywidualnych respondentów biorą pod uwagę m.in.: ogólny dobrostan psychiczny (w tym: wolę życia, poczucie szczęścia, zadowolenie z życia, symptomy depresji psychicznej), subiektywną ocenę materialnego poziomu życia, strategie radzenia sobie ze stresem, finanse osobiste oraz system wartości, styl życia oraz indywidualne zachowania i nawyki (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, używanie narkotyków, praktyki religijne, przestępstwa).

Ranking można znaleźć pod tym adresem.

[źródło: torun.pl]

[fot. Wojciech Leszczyński]