W ostatnim czasie przejazd przez Toruń wymaga od kierowców szczególnej cierpliwości, bowiem w wielu lokalizacjach grodu Kopernika prowadzone są prace drogowe. W związku z nimi wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu, a te wdrożone będą na Bydgoskim Przedmieściu oraz Osiedlu JAR. Obydwie nowinki dotyczą prac związanych z siecią tramwajową.

Kolejny etap prac nad tramwajem na JAR

Budowa linii tramwajowej prowadzącej na Osiedle JAR trwa w najlepsze, celem wykonawcy jest teraz przebudowa kolidujących sieci sanitarnych wzdłuż ulicy Ugory oraz wykonanie układu torowego wzdłuż ulicy Ugory, oraz wykonanie przejścia torowiska z płyt prefabrykowanych przez jezdnię południową ulicy Watzenrodego. Od 10 sierpnia wprowadzono kolejne już zmiany w organizacji ruchu, dotyczą one skrzyżowań Polnej z Ugory oraz Ugory z Watzenrodego. Na pierwszym z nich dojdzie do oddania północnej jezdni ulicy Polnej prowadzącej od Grudziądzkiej, najazd na rondo będzie się odbywał po jednym pasie z każdego kierunku. W dalszym ciągu przejezdne będą wszystkie ulice prowadzące do ronda tymczasowego.

Duże zmiany dotkną skrzyżowanie Ugory/Watzenrodego, tu zamknięta zostanie południowa jezdnia ulicy Watzenrodego, od skrzyżowania z ulicą Ugory do wjazdu na teren centrum handlowego Polna Park. Zjazd z ronda bpa Szelążka w ulicę Watzenrodego możliwy będzie na jezdnię północną, po której będzie odbywał się dwukierunkowo. Przystanek MZK zostanie przeniesiony spod Polna Park na ulicę Ugory bezpośrednio przed rondem.

Zmiany obowiązywać będą do końca września.

Prace także na Bydgoskim

Remont torowiska wzdłuż ulicy Bydgoskiej wkraczają w fazę końcową, wykonawca dokona wiązania podsypki pod kostkę kamienną. W związku z tym od 16 sierpnia zamknięte zostanie skrzyżowanie Bydgoska/Klonowica. Zanim wprowadzone zostaną zmiany, obecnie zapewniony jest dojazd do posesji na ul. Bydgoskiej  na odcinku od ul. Klonowica do ul. Konopnickiej. Jednocześnie z uwagi na prowadzone prace na tarczy skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej zapewniony jest dojazd do posesji od ul. Matejki.

Koniec prac zaplanowano na 21 sierpnia.

[źródło: torun.pl]