Od 1 stycznia 2021 roku, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu wprowadził nowe stawki opłat za przejazdy. Specjalnie dla naszych czytelników postanowiliśmy wszystko zestawić w sposób przejrzysty. 

Bilety jednoprzejazdowe i czasowe 

MZK po wielu latach postanowiło podnieść ceny biletów jednoprzejazdowych i czasowych. Bilety normalne zdrożały o 60 groszy, natomiast ulgowe o 30 groszy. Nowością jest też wprowadzenie opłat za transport rowerów, od teraz za przewóz jednośladu zapłacić trzeba będzie dwukrotność ceny biletu normalnego, a więc 6,80 zł.
 

Rodzaj biletu   Strefy   Cena  
Bilet jednoprzejazdowy*    I lub II   3,40 zł – normalny, 1,70 zł – ulgowy  
Bilet czasowy 45 minut**   I+II   3,40 zł – normalny, 1,70 zł – ulgowy  
Bilet czasowy 90 minut**   I+II   6 zł – normalny, 3 zł – ulgowy
 

*-uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową lub tramwajową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy
**- uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach dziennych i nocnych, w określonym niżej czasie od momentu skasowania: – 45 minut – stosuje się bilet jednoprzejazdowy – 90 minut 

Bilety wieloprzejazdowe i krótkookresowe 

Rodzaj biletu  Ważność w strefie  Cena 
Karnet wieloprzejazdowy – 8 odcinkowy  I lub II  22 zł – normalny, 11 zł – ulgowy 
Karnet wieloprzejazdowy – 8 odcinkowy  I+II  22 zł – normalny, 11 zł – ulgowy 
Bilet dobowy  I+II  12 zł – normalny, 6 zł – ulgowy 
Bilet tygodniowy  I+II  43 zł – normalny, 21,50 zł – ulgowy 
Bilet rodzinny jednodniowy*  I  13 zł 
Bilet weekendowy**  I  14 zł 
Bilet weekendowy***  I  20 zł 
Bilet grupowy****  I+II  40 zł 

*- uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1- 4 dzieci w wieku do 18 r.ż.do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania
**- uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1- 4 dzieci w wieku do 18 r.ż. do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)
***- uprawnia 1-2 osoby dorosłe do wielokrotnych przejazdów  na wszystkich liniach dziennych
i nocnych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)
****- uprawnia grupę liczącą do 15 osób do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania  

Bilety okresowe imienne i na okaziciela 

Rodzaj biletu  Ważność w strefie  Cena 
Bilet 15-dniowy  I  53 – normalny, 26,50 zł – ulgowy 
Bilet miesięczny na jedną linię autobusową  I  71 normalny, 35,50 – ulgowy 
Bilet miesięczny na wszystkie linie tramwajowe  I  72 normalny, 36 – ulgowy 
Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne  I  88 – normalny, 44 zł – ulgowy 
Bilet miesięczny na jedną linię autobusową  I+II  86 – normalny, 43 zł – ulgowy 
Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne  I+II  126 – normalny, 63 zł – ulgowy 
Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie dzienne  I+II  168 zł 
Bilet kwartalny na wszystkie linie tramwajowe  I  180 normalny, 90 – ulgowy 
Bilet kwartalny na wszystkie linie dzienne i nocne  I  240 – normalny, 120 zł – ulgowy 
Bilet semestralny dla uczniów i studentów  I  190 – ulgowy 
Bilet specjalny imienny lub na okaziciela   I+II  1 zł 

 [źródło: www.mzk.torun.pl]