Wiemy, jak będzie wyglądać organizacja roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 – semestr zimowy

Semestr zimowy potrwa od 1 października 2018 roku do 24 lutego 2019 roku.
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 będzie mieć miejsce 2 października 2018 roku i jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Zajęcia dydaktyczne potrwają od 1 października 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku.
Wakacje zimowe rozpoczną się 22 grudnia 2018 roku i potrwają do 2 stycznia 2019 roku.
Zajęcia dydaktyczne po wakacjach zimowych rozpoczną się 3 stycznia 2019 roku, a zakończą 28 stycznia 2019 roku.
Egzaminacyjna sesja zimowa potrwa od 29 stycznia 2019 roku do 11 lutego 2019 roku.
Po egzaminacyjnej sesji zimowej przyjdzie czas na odpoczynek. Przerwa w zajęciach dydaktycznych potrwa od 12 lutego 2019 roku do 17 lutego 2019 roku.
19 lutego 2019 roku jak zawsze odbędzie się Święto Uniwersytetu. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Jeśli komuś nie dopisze szczęście, czeka go poprawkowa egzaminacyjna sesja zimowa w dniach od 18 lutego 2019 roku do 24 lutego 2019 roku.
Pamiętajcie, że ostateczny termin uzyskania zaliczeń zajęć objętych planem studiów i zdania egzaminów w semestrze zimowym to 28 lutego 2019 roku.

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 – semestr letni

Semestr letni potrwa od 25 lutego 2019 roku do 30 września 2019 roku.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 25 lutego 2019 roku i zakończą 18 kwietnia 2019 roku, przed Wielkanocą.
Wakacje wiosenne potrwają od 19 kwietnia 2019 roku do 23 kwietnia 2019 roku.
Następnie zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 24 kwietnia 2019 roku i potrwają do 18 czerwca 2019 roku.
Egzaminacyjna sesja letnia rozpocznie się 19 czerwca 2019 roku i potrwa do 3 lipca 2019 roku.
Upragniony odpoczynek, a więc wakacje letnie rozpoczną się 4 lipca 2019 roku i potrwają do 30 września 2019 roku.
Wrześniowa egzaminacyjna sesja poprawkowa potrwa od 2 września 2019 roku do 14 września 2019 roku.
Ostateczny termin uzyskania zaliczeń objętych planem studiów i zdania egzaminów w semestrze letnim 20 września 2019 roku.

Dodatkowo warto wspomnieć, że:

W celu umożliwienia realizacji zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów:
1) 28 stycznia 2019 roku (poniedziałek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na wtorek,
2) 17 i 18 czerwca 2019 roku (poniedziałek i wtorek) odbędą się zajęcia przewidziane w planiezajęć na piątek.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U.
z 2015 r., poz. 90):

 • 1 listopada 2018 roku (Wszystkich Świętych),
 • 11 listopada 2018 roku (Narodowe Święto Niepodległości),
 • 6 stycznia 2019 roku (Święto Trzech Króli),
 • 1 maja 2019 roku (Święto Państwowe),
 • 3 maja 2019 roku (Święto Narodowe Trzeciego Maja),
 • 9 czerwca 2019 roku (Zielone Świątki),
 • 20 czerwca 2019 roku (Boże Ciało).Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:
 • 2 października 2018 roku (Inauguracja Roku Akademickiego),
 • 2 listopada 2018 roku (dzień po Wszystkich Świętych),
 • 19 lutego 2019 roku (Święto Uniwersytetu),
 • 2 maja 2019 roku,
 • 24-25 maja 2019 r. (Juwenalia).A zatem upragniona majówka rozpocznie się 1 maja (środa). Juwenalia ponownie potrwają 2 dni.

  Szczegóły organizacji roku akademickiego znajdziecie tutaj.